top of page
patent.jpg

Patent İzleme

 

Patent izleme, bir patentin korunmasını sağlayan oldukça önemli bir hizmettir. Bu hizmet kapsamında tescilli buluşa yönelik bazı tehditlerin de önüne geçilmiş olur. Dünyada her sene milyonlarca patent başvurusu yapılmaktadır. Bu da ister istemez tescillenmiş patentlere yönelik bir risk oluşmasına neden olabilen bir durumdur.


Hali hazırda tescil almış patentlerin korunması açısından patent takip ve izleme hizmetlerinin önemi oldukça büyüktür. Özellikle de büyük firmalar, geliştirdikleri buluşlara yönelik herhangi bir tehdit oluşmaması bakımından bu hizmetten faydalanma yoluna girmektedir. Bu hizmet sayesinde patent itiraz işlemleri de verilmiş olan süre içerisinde kolay bir şekilde yapılabilir.
 

Patent İzleme Nedir?


Patent izleme, daha önceden tescillenmiş olan bir patentin koruma altına alınmasına yönelik atılan adımların başında gelmektedir. Her ne kadar tescil altına alınan buluş zaten hukuksal açıdan korunuyor da olsa bazı kötü niyetli kişilerin girişimleri tehdit oluşturabilmektedir. Bu durumda sürekli güncellenmekte olan patent bültenlerinin kapsamlı bir şekilde taranması ve araştırılması gerekmektedir.
Resmi bültenlerde yayınlanan buluşların incelenmesi ve herhangi bir benzerlik bulunması halinde tescilli patent sahibinin itiraz etmesi mümkün olacaktır. Patent araştırma sürecinde de izleme hizmetinden faydalanılması ve başvuru sürecinin sağlıklı geçmesi önemlidir. Bu da patent izleme hizmetinin önemini ortaya koyan bir başka detaydır.
 

Patent İzleme Nasıl Yapılır?


Bültenlerde yayınlanan patent tescil adaylarının izlenmesi için uzman kişilerin yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda patent sorgulama görevlerini de üstlenen bu kişilerden bültenlerin taranması konusunda destek alınabilir. ONKA PATENT firması bünyesinde çalışan ve bu alanda uzman olan kişiler, patentin izlenme sürecinde yardımcı olabilecek kişilerdir.
Patent izleme, bültenlerin titizlikle taranması ve yayınlanmış olan buluşların incelenmesini kapsayan bir hizmettir. Bu sayede tescilli patente tehdit olabilecek durumların saptanması da sağlanmış olur. Bu hizmeti sağlayan kişilerin görevi, Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde yapılan yayınları taramak ve gerekli itiraz sürecini başlatmaktır.

 

Patent İtiraz Süreci


Patent için yayınlanan bültenlerin incelenmesi ve takip edilmesi durumunda kimi zaman istenmeyen benzerlikler ile karşılaşılması da mümkündür. Böyle bir durumda bülten yayınına itiraz edilmesi ve itiraz sürecinin de titizlikle takip edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda patent sorgula sistemlerinden de faydalanılarak bültende yayınlanmış olan buluşların taşıdığı riskler ölçülebilir.
Özellikle de rakip firmaların buluşlarının incelenmesi durumunda çeşitli benzerlikler ile karşılaşılması mümkündür. Bu durumda derhal patent sahibi adına bir itiraz sürecine gidilmesi gerekir. Bu süreçte de ONKA PATENT bünyesinde yer alan uzman kişilerin hizmetlerinden faydalanılabilir.
Patente itiraz sürecinde Türk Patent ve Marka Kurumu muhatap alınmalıdır. Yapılan tüm itirazlar, bu kurumun bünyesinde yer alan kişiler tarafından mercek altına alınır. İtirazların yerini bulması ile birlikte tehdit oluşturduğu düşünülen benzer ya da aynı buluşun tescil başvurusu reddedilir.
Yine de bu süreçte yapılan her itiraz ya da görüş bildirme durumu her zaman patent talebinin reddedilmesine neden olmamaktadır. Kimi zaman kurum tarafından yapılan incelemelerde tescilli patente yönelik herhangi bir tehdit durumu ya da benzerlik de saptanmayabilir. Böyle bir durumla karşılaşılmaması adına da izleme hizmetinin detaylı bir şekilde yapılması gerekmektedir.
 

Patent İzlemenin Faydaları Nelerdir?


Patent izleme, bir buluşun haklarının güvence altına alınmasını kolaylaştıran bir yöntemdir. Bu sayede tescillenmiş olan buluşun taklit edilmesinin ve haksız rekabet ortamı oluşturulmasının da önüne geçilmiş olur. Bu hizmetin firmalar ya da buluş sahipleri açısından önemi oldukça fazladır. İşte, patent bültenlerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesinin başlıca faydaları:


1-Buluşun Tam Korunması


Tescillenmiş olan patentin korunması adına atılacak olan adımların başında bültenlerin sıkı sıkıya takip edilmesi gelmektedir. Bu sayede bir firmaya ya da şahsa ait olan buluşun haklarının korunması hedeflenir. Aksi halde tescil bekleyen patentin tescil belgesine kavuşması halinde hali hazırda tescilli olan patentin durumu riske girecektir.
Özellikle de bülten yayınına itiraz edilmesi durumunda rakip buluşun olumsuz yanıt alması ve tescilli buluşa yönelik tehdit oluşturmaması sağlanmış olur. Bülten yayını sırasında itiraz hakkından faydalanmak patentin korunmasına yönelik atılan oldukça önemli bir adımdır. 
Son alınan kararların da ışığında itiraz süresinin kaçırılmış olmasına rağmen tescilli patent sahiplerinin ilgili buluşa geç de olsa itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda yeni tescil almış olan patent yeniden mercek altına alınır. Tüm bunlar da kaliteli bir şekilde sunulan izleme hizmeti sayesinde mümkün kılınır.


2-Rakip İşletmelerin İncelenmesi


Patent bülteninin takip edilmesi yalnızca hak ihlallerinin önüne geçilmesi açısından önem teşkil etmemektedir. Bülten takibinin yapılması durumunda rakip firmaların buluşları hakkında da fikir sahibi olunabilir. Aynı sektörde yer alan iki firmanın birbirlerinin patentlerinden haberdar olması önemli bir ayrıcalıktır.
 

3-Sektördeki Yeniliklerin Takip Edilmesi


Patent bülteninin düzenli olarak izlenmesi halinde ilgili sektörde hizmet sunan firmaların son teknolojilerden haberdar olması da sağlanmış olur. İlgili sektörle alakalı atılan en yeni adımlar resmi patent bültenleri içerisinde duyurulmaktadır. Bu da o alanda hizmet sunan ya da sunmaya hazırlanan kişiler için adeta bir rehber niteliği taşımaktadır.

Bkz: BENZER PATENT ARAŞTIRMA

Patent Tescil Basvurusu

Patent, herhangi bir sorunun, sanayiye uygulanabilecek şekilde çözümü ve/veya bu çözüm sonucu elde edilen yeni ürünün korunması için buluş sahibine verilen tekel hakkı denilebilir

Faydalı Model Basvurusu

Türkiye’ de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma sağlayan bir sistemdir. 

Patent ıtiraz ıslemleri

Patent/ Faydalı Model İtiraz; patent/ faydalı model başvurusuna yapılan itiraz, patent/ faydalı model başvurusunun yayınlandığı tarihten itibaren 6 aydır.

Patent ızleme

Büyük firmalar arasında son yıllarda devam eden patent savaşları nedeni ile yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan buluşların korunmakla kalmayıp benzerlerine karşı takibinin de yapılması gerekmektedir

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bir Fikrim var patent alabilirmiyim ?

Patent Nedir ?

Patentlenebilirlik Kriteri Nelerdir

bottom of page