top of page
barkodtescili.jpg

Barkod Tescili

Barkod tescili, bir işletmenin barkod sistemi içerisinde yer almak istemesi sonucu atılması gereken önemli bir adımdır. Ticari alanda sıkça kullanılan barkod teknolojisi, ilgili ürün ile ilgili verileri bünyesinde barındıran gelişmiş bir teknolojidir. Günden güne daha da gelişen bu teknoloji özellikle alışverişte büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Bir firmaya ait ürünlerin tamamına yönelik barkod uygulamalarının yapılması gerekmektedir. Bu sayede ürünler hakkındaki en önemli verilerin sağlıklı bir şekilde saklanması ve aktarılması sağlanmış olur. Barkod tescili, ürünlerin işletmelere göre sınıflandırılması ve içeriklerinin tanımlanması adına atılacak oldukça önemli bir adımdır. Dolayısıyla işletmelerin piyasaya ürün sürerken bu teknolojiden mutlaka faydalanmaları beklenmektedir.

Barkod Nedir?

Barkod, bir ürün ile ilgili kodlanmış olan bilgilerin belli simgeler çerçevesinde okunabilmesini sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Alışverişte dikkat edeceğiniz üzere her üründe mutlaka ince ve kalın çizgileri içeren barkodlara rastlanılmaktadır. Bu kalın ve ince çizgiler, ürün hakkındaki verilerin sağlıklı bir şekilde okunmasını ve aktarılmasını sağlamaktadır.

Barkod teknolojisi, aslında uzun zamandır kullanılan ve ülkelere göre de farklılıklar gösterebilen bir teknolojidir. Ürünlerin kolay bir şekilde sınıflandırılmasında ve alışverişte barkod yönteminin önemi oldukça fazladır. Bunun için de işletmecilerin ürettikleri ve piyasaya sürdükleri ürünler için barkod tescili alması gerekmektedir.

Barkod Tescili Nedir?

Tıpkı marka tescil gibi barkod alabilmek için de belli başlı prosedürlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Barkodun tescil edilmesi ile birlikte bu alanda adım atan firma da artık barkod sisteminin içerisinde aktif olarak yer almaya başlayacaktır. Barkod numarasının alınması ile birlikte ticari faaliyetlerin yürütülmesi de daha kolay bir hale gelir.

Tescil belgesi nedir sorusuna verilen yanıtlar da barkod alımının önemini ortaya koymaktadır. Barkod sistemine dahil olunması ile birlikte ürünlerin de tanımlanması ve belli bir düzende sınıflandırılması sağlanmış olur. Bu da bir nevi patent tescil sistemi gibi önem taşımakta olan bir durumdur.

Barkod kullanımı ile birlikte o ürünü piyasaya sunan işletmenin hangi işletme olduğu ve hangi ülkede hizmet sunduğu da anlaşılmış olacaktır. Aynı zamanda yine barkod numarası içinde yer alan bilgilerin ışığında barkodu okutulan ürünün tam olarak hangi ürün olduğu da anlaşılabilir.

 

Barkod Tescili Nasıl Alınır?

Barkod tescili, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde sunulan bir hizmettir. İşletmelerin tescil işlemlerini başlatmaları için bu kuruma başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Barkod için tescil başvurusunda bulunacak kişilerin tüzel kişiler olmasında da herhangi bir problem bulunmamaktadır.

Barkod için başvuruda bulunacak olan işletmeler, gerek gördükleri taktirde vekaletname yoluyla da işlerin yürütülmesini tercih edebilirler. ONKA PATENT firması da tescil başvurusu ve tescil sorgulama gibi işlemleri sunan ve işletmelere vekalet edebilen bir firmadır.

TOBB bünyesinde hizmet sunan Barkod Tescil Ofisi, tescil işlemlerinin yasal olarak yürütüldüğü bir ofistir. Dolayısıyla tescil işlemleri ile ilgili müracaatların da bu ofise yapılması gerekmektedir.

Ofise yapılan başvurunun neticesinde de uluslararası hizmet sunan GS1 organizasyonu tarafından ilgili işletmeye yönelik tescil işlemleri tamamlanır.

 

Barkod İçin Tescil Başvurusunda Bulunurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Barkod için tescil başvurusunda bulunurken işletmelerin bu alanda dikkat etmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır. İşte, tescil başvurusu için bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar:

 • Barkod için tescil başvurusunda bulunurken ilgili firma ya da işletmelerin başvuru formuna özen göstermeleri beklenmektedir. Başvuru formunun doğru bilgilerin ışığında ve tamamen eksiksiz olarak doldurulmuş olması büyük önem taşır.

 • Barkod için tescil başvurusunda bulunulmadan önce de başvuru için gerekli olan harcın ödemesi yapılmalıdır. Harcın ödenmesi durumunda işletmelerin barkod başvurusunda bulunmalarına izin verilecektir. Zaten başvuru sürecinde talep edilen belgelerin arasında da harcın ödendiğini kanıtlayan banka dekontu yer almalıdır.

 • Barkod sistemine giriş yapmış olan firmaların her sene aidat ödeme gibi bir zorunluluğu da bulunmaktadır. Talep edilen aidatın ödenmemesi halinde tescil başvurusu iptal edilecek ve geçersiz sayılacaktır. Aidat ödemeleri de her sene adrese gönderilen tebligat üzerinden yapılabilir.

 • Barkod sisteminde yer alan işletmelerin aidat ödemelerinin gecikmesi ya da yapılmaması halinde firmaya yönelik yasal işlemlerin başlatılması da söz konusu olabilir. Bu yüzden yıllık aidat ödemelerine özen gösterilmesi tavsiye edilmektedir.

 • Barkod için tescil başvurusunda bulunurken ONKA PATENT tarafından sunulan hizmetlere de göz atılabilir. ONKA PATENT, tescil işlemlerinde uzman kişiler tarafından hizmetlerin sunulduğu köklü ve güvenilir bir firmadır.

 

Barkod Tescili İçin Gerekli Olan Belgeler

İşletmelerin barkod tescili için başvuruda bulunurken bazı belgeleri de beyan etmeleri beklenmektedir. TOBB bünyesinde yapılan başvuruda eksik ya da sahte belgesi olması halinde başvuru işlemleri reddedilecektir. Dolayısıyla başvuru sürecinde taktim edilmesi gereken belgelere dikkat edilmesi tavsiye edilir.

 

İşte, tescil başvurusunda bulunurken beyan edilmesi beklenen başlıca evrakların listesi:

 • Barkod numarası başvurusunda doldurulan form belgesi

 • Barkod numarası almaya yönelik oluşturulan hizmet sözleşmesi

 • Barkod numarası alırken ödenmesi gereken harcın banka dekontu

 • Meslek odalarına kayıtlı olunduğuna dair sicil sureti

 • Noter tarafından onaylanmış olan taahhütname

 • Ticari sicil gazetesi

 • İşletmenin mali yıla ait gelir tablosu belgesi

 • Sisteme giriş için ödenmesi gereken ücretin banka dekontu (bu belge işletme sahiplerinden yalnızca tek sefere mahsus olmak üzere talep edilmektedir)

 

Barkod Sistemi Nasıl Oluşturulur?

Barkod için tescil belgesi alındığında artık o firmaya ait bir barkod numarası tanımlanmış olacaktır. Bu numaraların da belli bir sistem içine oturtulması gerekmektedir. Ülkemizde verilen barkod numaralarının başında 869 sayısı yer alır. Bu sayılar Türkiye’yi temsil etmektedir. Daha sonra gelen 6 hanede ise barkod sahibi olan firmanın kodu yer alır. Daha sonraki sayılar ise ürünleri ve 13. Hanede yer alan rakam ise kontrol basamağını temsil etmektedir.

Bkz: Türkiye Global Standartlar Tedarik Zinciri ve Lojistik Eğitim Vakfı

bottom of page