top of page
faydalı mıdel.jpg

Faydalı Model Başvurusu

 

Faydalı model başvurusu işlemleri, tıpkı marka ve patent tescillenmesi gibi bazı prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Faydalı model tescili için öncelikle faydalı modelin ne olduğu konusunda fikir sahibi olunması gerekmektedir. Aynı zamanda bu kavramı patent kavramından ayıran özelliklere de göz atılması şarttır. Faydalı model örnekleri ile bu kavramın pekiştirilmesi ve patent ile arasındaki ayrımın kavranması mümkündür.

Faydalı model başvurusu için de bu alanda uzmanlaşmış kişiler ile ortak hareket etmenin önemi oldukça fazladır. Bu tip başvuru süreçlerinde olumsuz sonuç almamak adına doğru adımların en başta atılması oldukça önemlidir.

 

Faydalı Model Nedir?

Faydalı model, yeni olan ve sanayi alanında kullanılabilecek türde olan buluşların sahiplerine belli bir süre kadar sunulan bir belgedir. Bu belge sayesinde buluşa sahip olan kişi, buluşu uygun alanlarda belli bir süre kadar kullanabilme hakkına sahip olacaktır. Faydalı model tescili sayesinde kişilerin ilgili buluşu pazarlama ve işletme hakları da saklanmış olur.

Faydalı model için alınan tescil belgesi ile birlikte o buluşun başka ellerde kullanılmasına da engel olunmaktadır. Yani aslında faydalı model belgesi nedir denildiğinde bu belgenin hem buluşun haklarını hem de kişinin haklarını koruduğu söylenebilir. Bu sayede belli bir süre kadar ilgili buluşun farklı emellere yönelik kullanımına da engel olunmuş olur.

 

Faydalı Model ve Patentin Farkları Nelerdir?

Faydalı model başvurusu için adım atarken bu kavramın patente oranla daha farklı olduğunun da bilinmesi gerekmektedir. Patent de tıpkı faydalı model gibi yeni bir buluşun sanayi alanında kullanım hakkını temsil etmektedir. Fakat faydalı model patente göre daha basit tescil kriterlerine sahiptir.

Bir buluşun tescillenmesi adına daha az vakit ve para harcamak isteyenler, faydalı model tescili için başvuruda bulunabilirler. Bu sayede uygun görülen faydalı model belgesi ile o buluşun 10 yıl süreyle haklarının korunmuş olması sağlanacaktır. Bunun haricinde de gerek faydalı modelin gerekse de patentin hukuk nezdinde korunması bakımından herhangi bir farkı bulunmamaktadır.

 

Faydalı Model Başvurusu Nasıl Yapılır?

Faydalı model başvurusu da yine Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde yapılmalıdır. Bu başvuru işlemleri için de kurum nezdinde çeşitli protokollerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Patent ve marka tescili ile benzerlik taşıyan bu süreç, aslında diğerlerine oranla daha kolay adımları içermektedir.

İşte, faydalı model tescili için mutlaka atılması gereken önemli adımlar:

1-Araştırma ve Analiz

Faydalı model başvurusu yapmadan önce buluş hakkında kapsamlı bir aramanın yapılması gerekmektedir. Bunun için de faydalı model sorgulama sistemlerinden faydalanılması önerilir. Bu alanda ONKA PATENT bünyesinde de kapsamlı bir araştırma ve analiz hizmeti sunulmaktadır. Firma, bünyesinde yer alan teknolojik araçlar sayesinde faydalı modelin eşsiz olduğunu kanıtlama kapasitesine sahiptir.

Ancak ve ancak gerekli incelemelerin temiz çıkması sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu’na gerekli başvuru işlemleri için adım atılabilir.

 

2-Tescil Başvurusu

Faydalı model başvurusu için de Türk Patent ve Marka Kurumu muhattap alınmalıdır. Kurum bünyesinde yer alan uzman inceleme ekibi buluş ile ilgili detayları inceleyerek başvuruyu sıraya alacaklardır. Bu süreçte özellikle de buluşun yeni olduğuna ve diğer tüm kriterleri kapsayıp kapsamadığına özen gösterilir.

Yapılan incelemelerin neticesinde olumsuz bir sonuca varılmamışsa da faydalı model için bülten yayını aşamasına geçilir. Bülten yayını da üçüncü kişilerin ilgili buluş ile ilgili olan itiraz ve görüşlerinin sunulduğu bir aşamadır. Bu aşamada faydalı model takip işlemleri devreye girmektedir. Eğer üçüncü kişilerden herhangi bir itiraz gelmemişse de faydalı model için gerekli olan tescil belgesi hazırlanmaya başlanır.

 

3-Tescil Belgesinin Hazırlanması

Faydalı model için tescil başvurusunun son aşamasını belgenin hazırlanması oluşturmaktadır. Buluş, 3 ay süreyle bültende yayınlandıktan sonra itirazlar bertaraf edilmiş ya da hiçbir itiraz gelmemişse belge almaya hak kazanmış demektir. Bu süreçte de ilk olarak faydalı model tescil ücreti ödemesi yapılması gerekir.

Gerekli ödemenin yapılması ile birlikte buluşa yönelik koruyucu belgenin de oluşturulma aşaması tamamlanmış olur. Bu sürecin de ardından artık faydalı modelin 10 yıl süreyle korunması mümkün kılınacaktır. Bu süreçte başarılı bir sona ulaşılması adına da ONKA PATENT ile ortak hareket edilmesi önerilmektedir.

 

Faydalı Model Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Faydalı model tescil süresi, gerekli evrakların eksiksiz ve güncel tarihli olarak hazırlanması ile birlikte daha da kısalacaktır. Belgelerin Türk Patent ve Marka Kurumu’na beyan edilmesi ve başvuru sürecinin bu beyandan sonra başlatılması gerekmektedir. Bu süreçte de doğru belgelerin beyanı için uzman kişilerden destek alınabilir.

İşte, faydalı model tescil aşamasında kuruma beyan edilmesi gereken başlıca evraklar:

  • Faydalı modeli tanımlayan ve buluşun ne olduğunu içeren kapsayıcı belge örneği

  • Faydalı model için başvuru dilekçesi

  • Faydalı model içerisinde korunması istenen hakların yer aldığı liste

  • Buluşun 50 – 100 kelimelik özeti

  • Tescil başvurusu için ödenmesi gereken harcın ödendiğine dair banka dekontu

  • Tarifname içerisinde yer alan istemlerin anlatıldığı detaylı çizimler ya da resimler

Yukarıdaki belgelerin tamamının beyan edilmesi halinde kurumun faydalı model için tescil başvurusunu dikkate alması sağlanmış olacaktır. Belgelerde herhangi bir eksiklik olması halinde de başvuru süreci uzayacak ve zora girecektir. Bu süreçte gerekli belgelerin bu alanda uzman kişiler tarafından toplanması ve beyan edilmesi tavsiye edilmektedir.

Bkz: FAYDALI MODEL NEDİR?

Patent Tescil Basvurusu

Patent, herhangi bir sorunun, sanayiye uygulanabilecek şekilde çözümü ve/veya bu çözüm sonucu elde edilen yeni ürünün korunması için buluş sahibine verilen tekel hakkı denilebilir

Faydalı Model Basvurusu

Türkiye’ de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma sağlayan bir sistemdir. 

Patent ıtiraz ıslemleri

Patent/ Faydalı Model İtiraz; patent/ faydalı model başvurusuna yapılan itiraz, patent/ faydalı model başvurusunun yayınlandığı tarihten itibaren 6 aydır.

Patent ızleme

Büyük firmalar arasında son yıllarda devam eden patent savaşları nedeni ile yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan buluşların korunmakla kalmayıp benzerlerine karşı takibinin de yapılması gerekmektedir

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bir Fikrim var patent alabilirmiyim ?

Patent Nedir ?

Patentlenebilirlik Kriteri Nelerdir

bottom of page