top of page
tasarim-tescil.jpg

Tasarım Tescili

 

Tasarım tescili, kişiye ya da bir firmaya ait olan tasarımları güvence altına alan yasal bir yöntemdir. Tıpkı patent tescili örneğinde olduğu gibi tasarımların da güvence altına alınması oldukça önemlidir. Emek verilerek oluşturulan bir tasarım, hukuksal açıdan güvence altına alındığı zaman emeğin karşılığının alınması sağlanmış olacaktır.

Tasarım tescil belgesi, yalnızca yapılmış olan tasarımın değil aynı zamanda tasarımcının da hakkını koruyan bir belgedir. Bu sayede ilgili tasarımın farklı kişiler tarafından izinsiz olarak kullanılmasının da önüne geçilmiş olur. Üstelik emek verilen tasarımdan kazanç elde edilmesi de yine tescil işlemleri sonucunda güvence altına alınacaktır.

Tasarım Tescili Nedir?

Tasarım tescili, özgün ve tamamen yeni olan tasarımların hukuksal açıdan da güvence altına alınmasını sağlayan bir hizmettir. Bir işletmeye ait olan endüstriyel tasarımların güvence altına alınması işletmenin kazancı bakımından da önem teşkil etmektedir. Bunun yanında tasarımı kurgulayan ve tasarlayan kişilerin de haklarının korunması tescil başvurusu ile mümkün olacaktır.

Endüstriyel tasarım tescili, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından alınan başvurular sonucunda verilen bir belgedir. Bu belgenin verilmesi ile birlikte tasarımın tescil altına alındığı garanti edilir. Böylece ilgili tasarımı farklı kişilerin izinsiz olarak kullanmasının da tamamen önüne geçilmiş olur. Tescil edilmiş olan bir tasarımın üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde o kişilere yönelik yasal süreçler başlatılabilir.

Ülkemizde hizmet sunan Türk Patent ve Marka Kurumu da tıpkı marka tescili gibi tasarıma yönelik de başvuruları kabul etmektedir. ONKA PATENT firması da bu süreçte işletmelerin ya da tasarımcıların başvuru süreçlerini yasal prosedürlere uygun bir şekilde yürüten bir firmadır. Başvuru sürecinin sağlıklı ve olumlu geçmesi bakımından ONKA PATENT gibi uzman firmalar ile çalışılması tavsiye edilmektedir.

Tasarım Tescili Nasıl Yapılır?

Belli bir tasarıma yönelik atılan tescil adımlarında öncelikle ilgili tasarım ile alakalı araştırmaların yapılması gerekiyor. Tasarım tescil sorgulama kaynaklarından faydalanılarak ilgili tasarımın eşsiz olup olmadığı anlaşılabiliyor. Ancak tescil için başvuruda bulunacak olan tasarımın yeni ve özgün olması halinde başvuru süreci başlatılıyor. Aksi taktirde tasarıma yönelik yapılan tescil başvurusu doğrudan reddedilebiliyor.

Başvuru aşamasına geçildiğinde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli faktör ise tasarım tescil ücretleri ödemesidir. Bu bağlamda tasarım için tescil başvurusunda bulunacak olan kişilerin ya da firmaların tescil harcını ödemiş olmaları beklenmektedir. Bir tasarımın tescili için talep edilen ücret ise her sene Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından güncellenmektedir.

Tasarımın tescil sürecinde talep edilen ücretin eksiksiz ödemesinin yapılması sonucu başvuru sürecine geçilir. Bu süreçte de ücretin ödendiğini kanıtlayan banka dekontunun da gerekli diğer belgeler ile birlikte beyan edilmesi zorunludur.

Tasarım İçin Tescil Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir tasarım için tescil başvurusunda bulunulurken bazı detayların özenle irdelenmesi ve incelenmesi gerekmektedir. İşte, tasarım için tescil başvurusu aşamasında kişilerin ya da firmaların dikkat etmesi gereken başlıca durumlar:

  • Tasarımın tescil edilme sürecinde en fazla dikkat edilmesi gereken nokta ilgili tasarımın eşsiz olmasıdır. Daha önce tescil almış olan bir tasarıma benzeyen ya da tamamen aynı olan tasarımların tescil süreci sıkıntılı geçecektir. Öyle ki tasarıma yönelik yapılan incelemelerde benzerlik durumu görülürse başvuru doğrudan reddedilebilir.

  • Tasarımın tescil edilmesine yönelik yapılan başvuruda reddedilme durumu yaşandıysa daha önce ödenmiş olan tescil harcının geri alınması da mümkün değildir.

  • Tasarım için tescil başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu’na yönelik yapılması gerekmektedir. Bu süreçte ister tasarım sahibi isterse de tasarım sahibi tarafından atana vekilin başvuru yapması mümkündür.

  • ONKA PATENT firması, tescil süreçlerinde uzman desteği sunan ve başvuru yükünü omuzlayan bir firmadır. Firma bünyesinde yer alan hukukçu, mühendis ve tasarımcılar, bu süreçte tescil işlemleri için gereken desteği sunacak kişilerdir.

  • Tasarımın tescil sürecine geçmesi ile birlikte ilgili tasarıma ait fotoğraf ve görsel materyallerin de sunulması önemlidir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından gerekli incelemelerin rahat bir şekilde yapılması adına tasarımın kapsamlı bir şekilde anlatılmış olması gerekmektedir. Bunun için de günümüzde 3D teknolojisinden faydalanılabilir.

  • Bir tasarıma yönelik tescil başvurusunda bulunurken o tasarımın üretilmiş olmasına gerek yoktur. Tasarımı detaylı anlatan görsel ve yazılı materyallerin teslim edilmesi başvuru süreci açısından yeterli olacaktır.

Tasarım Tescil Süresi Ne Kadardır?

Tasarım tescili için belirlenmiş olan bir koruma süresi bulunmaktadır. Buna göre bir tasarımın tescil edildikten sonra 5 yıla kadar korunması mümkündür. 5 yılın aşılması ile birlikte yeniden başvuruda bulunularak bir 5 yıllık daha koruma talep edilebilir. Bu şekilde toplamda 25 yıla kadar koruma sağlanması da mümkün kılınmaktadır.

Bir tasarımın tescil süresi sona erdikten sonra herhangi bir yenileme başvurusu bulunmuyorsa o tasarım üzerindeki koruma kaldırılır. Aynı zamanda tescil koruması, yalnızca tescil başvurusu yapılan ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Uluslararası alanda da tasarım koruması için farklı ülkelerdeki ilgili kurumlara başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Tasarım Tescilinin Önemi Nedir?

Tasarım tescili, pek çok açıdan önem teşkil eden ve fayda sağlayan bir yasal uygulamadır. Buna göre ilgili tasarımın herkes tarafından kullanılmamasının sağlanması ile birlikte tasarım sahiplerinin kazanç elde etmesi de garanti altına alınır. Tescil edilmiş olan tasarımların satışa sunulması da mümkün olduğundan tasarım sahiplerinin bu şekilde gelir etmeleri de mümkün olacaktır.

Tüm bu detayların yanı sıra tasarımların tescil edilmesi ile birlikte ülkemizde hizmet veren KOSGEB gibi fonlardan da faydalanılabilir. Aynı zamanda girişimcilik bakımından da tescilli bir tasarıma sahip olunması farklı kaynaklardan fon alınması anlamına gelebilmektedir. Tüm bu durumlar tasarım sahiplerinin ticari alanda ön planda tutulmasını sağlayan detaylardır.

Bkz: TASARIM ALANLARI (Locarno Sınıfları)

Endüstriyel Tasarım Tescili

İlgili kurum nezdinde tescile bağlanan endüstriyel tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre endüstriyel tasarım tescil belgesinin 5′ er yıllık dönemler halinde yenilenmesi suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir.

Tasarımlarınızın koruma altına alınabilmesi için öncelikle yeni olması gerekmektedir.

Bir endüstriyel tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarım, başvuru tarihinden önceki on iki ay içerisinde tasarımcı veya halefi veya bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafından kamuya sunulur veya tasarımcı veya halefleri olan kişilerin suistimali sonucu kamuya sunulursa, endüstriyel tasarım yeniliği etkilenmez.

Dolayısıyla, bir sene önceden piyasaya sunulmuş ürünler yeni olmadığı ve bilindik bir tasarım olduğu gerekçesiyle koruma kapsamına giremez.

Tasarımlarınızın koruma altına alınabilmesi için ayrıca ayırt edici niteliğe de sahip olması gerekmektedir.

Endüstriyel tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile bilinen herhangi bir endüstriyel tasarımın bu kullanıcıda yarattığı izlenim arasında belirgin bir farklılık olmasıdır.

Tasarım Yayınına ıtiraz

Tasarım yayınına yönelik itirazlar, direkt olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmalıdır. Daha önce tasarım tescili almış olan tasarımların sahipleri ya da vekilleri tarafından itiraz hakkının kullanılması mümkündür. Bu haktan faydalanmak için de gerekli detayları da içeren bir dosya hazırlanmalı ve ilgili tasarımın daha önce tescillenmiş bir tasarım ile aynı ya da benzer olduğu kanıtlanmalıdır.

Tasarım yayınına itiraz aşamasında tescil bekleyen tasarımların resmi bültende 3 aya yakın bir süre kalması sağlanmaktadır. Bu 3 aylık süre, gelen görüş ya da itirazların kuruma ulaşması için yeterli bir süredir. Bu sürenin nihayetinde de kurum bünyesinde yer alan uzman kişiler tarafından ilgili tasarıma yönelik detaylı bir inceleme başlatılır.

Daha öncesinde endüstriyel tasarım tescili almış olan tasarımın da incelenmesi ile birlikte kurum bünyesinde nihai karar verilir. Bu karar da tescil bekleyen tasarımın kaderini tayin eden karar olacaktır Tasarım yayını için yapılan itirazların da bu alanda uzman kişiler tarafından yapılıp takip edilmesi gerekmektedir. Buna göre ONKA PATENT firması bünyesinde yer alan uzman kişilerin desteği sayesinde resmi bültenlerin takibinin de yapılması mümkündür. Gerekli takiplerin yapılmasının neticesinde tasarım sahipleri tasarım yayınına itiraz hakkında faydalanabilir.

Tasarım ızleme

Tasarım izleme yoluyla tescilin korunması için bu alanda uzman kişilerden destek ve danışmanlık hizmetleri alınabilir. Bir işletmenin her ürünü ya da tasarımı için gerekli izleme işlemlerini yapabilmesi zaman açısından pek mümkün değildir. Ülkemizde ve dünyada her sene milyonlarca yeni tasarım için tescil başvurusunda bulunulmaktadır. Dolayısıyla bu milyonlarca başvurunun baştan sona incelenmesi ve değerlendirilmesi için uygun adımların atılması gerekmektedir.

Bu alanda hizmet sunan ONKA PATENT firması da izleme sürecine yönelik hem uzman ve vasıflı kişilere hem de yeterli teknolojiye sahip bir firmadır. Daha önce tasarım tescil belgesi almış olan işletme ya da şahıslara yönelik sunulan bu hizmet sayesinde kısa yoldan bülten taramasının yapılması mümkün olacaktır.

Tasarım izleme yoluyla tescilin korunması için bu alanda uzman kişilerden destek ve danışmanlık hizmetleri alınabilir. Bir işletmenin her ürünü ya da tasarımı için gerekli izleme işlemlerini yapabilmesi zaman açısından pek mümkün değildir. Ülkemizde ve dünyada her sene milyonlarca yeni tasarım için tescil başvurusunda bulunulmaktadır. Dolayısıyla bu milyonlarca başvurunun baştan sona incelenmesi ve değerlendirilmesi için uygun adımların atılması gerekmektedir.

Bu alanda hizmet sunan ONKA PATENT firması da izleme sürecine yönelik hem uzman ve vasıflı kişilere hem de yeterli teknolojiye sahip bir firmadır. Daha önce tasarım tescil belgesi almış olan işletme ya da şahıslara yönelik sunulan bu hizmet sayesinde kısa yoldan bülten taramasının yapılması mümkün olacaktır.

bottom of page