top of page
markatescili.jpg

Marka Tescil Başvurusu

Marka tescil, ancak belli başlı adımların özenle atılması sonucu elde edilen bir hizmettir. Bunun için de tescil sorgulama ve markanın oluşturulması yönünde herhangi bir engel olup olmadığının da araştırılması gerekmektedir. Ancak bu başlangıç adımları atıldıktan ve olumlu sonuçlara ulaşıldıktan sonra tescil için başvuruda bulunulmalıdır.

Marka patent başvurusu, belli bir ücretin ödenmesi sonucu yapılması gereken işlemler bütünüdür. Başvuru için gerekli olan evrakların da eksiksiz olarak toplanıp beyan edilmesi zorunludur. Bu yüzden marka tescilinde işletmelerin uzman firmalardan yardım almaları tavsiye edilmektedir. Bu sürecin sağlıklı geçmesi ve başvurunun olumlu sonuçlanması bakımından uzman desteğinin önemi büyüktür.

 

Marka Tescil Başvurusu Nedir?

Marka tescil için atılacak adımların başında başvuru sürecine iyi hazırlanmak gelmektedir. Başvuru süreci, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirilerek olumlu ya da olumsuz sonuçlandırılan bir süreçtir. İlgili kuruma yapılan başvuruda talep edilenlerin derli toplu bir şekilde beyan edilmesi ve evrakların eksiksiz olması önemlidir. Aksi taktirde markanın tescil başvurusu olumsuz yanıt alabilir.

Marka için yapılan tescil başvurusu, tescillenmek istenen markanın yakın markaj incelemesinin yapılmasını sağlar. Türk Patent ve Marka Kurumu yetkilileri tarafından yapılan bu incelemede markanın tescile uygun olup olmadığı kanısı varılır. İncelemelerin sonucunda da markanın tescil belgesi alması yoluna girilir.

 

Marka Tescil Başvuru Süreçleri Nelerdir?

Bir markanın tescil edilmesi için atılan adımlarda başvuru sürecinin önemi oldukça büyüktür. Başvuru süreci de kendi içerisinde bazı adımları barındıran kapsamlı bir süreçtir. Markalarını tescillendirmek isteyenlerin de başvuru sürecini yakından tanımaları ve buna uygun bir şekilde hareket etmeleri tavsiye edilmektedir. İşte, adım adım bir markanın tescil başvurusu sürecinde yapılması gerekenler:

1-Markanın Sınıflandırılması

Markanın tescil başvurusunda bulunmadan önce markanın hangi kategoride yer alacağı belirlenmelidir. Marka tescil sınıfları arasından seçilen bu kategori başvuru sürecinde önemli rol oynamaktadır. Öyle ki tescil başvurusu ücretinin belirlenmesi için de markanın hangi sınıfta yer aldığına bakılmaktadır. Bu yüzden ilk önce ilgili markanın sınıfının belirlenmiş olması gerekmektedir.

 

2-Başvuru Ücretinin Ödenmesi

Markanın tescil başvurusundan önce başvuru ücretinin de ödenmiş olması beklenmektedir. Ücretin ödendiğine dair kanıt niteliği taşıyan banka dekontunun da başvuru esnasında gerekli belgeler dosyasında yer alması şarttır. Markanın tescil başvurusu ücreti de hizmet alanına ve ürünlerin niteliğine göre farklılık göstermektedir.

Marka tescil ücreti 2021 güncellemesi de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bizzat duyurulacaktır. Türk Patent ve Marka Kurumu, başvuru ücretine yapılan güncellemeleri her sene duyurmakla görevli bir kurum olma özelliğini de taşımaktadır.

 

3-Tescil Başvurusu

Marka tescil başvurusunda öncelikle başvuruyu kimin yapacağının belirlenmesi gerekmektedir. Bir markanın tescil edilme sürecinde bireysel başvuru yapılabildiği gibi vekil kişilere de yetki verilebilmektedir. Bunun için de noter tasdikli bir vekaletnameye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belgenin de aynı zamanda başvuru esnasında beyan edilecek belgeler arasında da yer alması gerekmektedir.

Tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılır. Kurumun gerekli incelemeleri yapması ve markanın duyurulması için geçen süreç de başvuru süreci içerisinde yer almaktadır.

 

4-Tescil Başvurusunun Sonuçlanması

Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesine yapılan başvuruların sonuçlanması için verilen süre ortalama 7 ay kadardır. Elbette bu süre kimi durumlarda farklılık gösterebilir. Bu süreçte kurumun gerekli incelemeleri yapması ve markanın “Resmi Marka Bülteni” içinde yayınlanması beklenmelidir.

Bültende yayınlanan markanın 2 ay süreyle bültende yer alması ve gerekli itirazların beklenmesi süreci başlamaktadır. Eğer markaya yönelik geçerli itiraz bulunmamışsa markanın tescile uygun olduğu kanısına varılır.

Tescil Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Markanın tescili için yapılan başvuruda en önemli rolü belgelerin toplanma süreci oynamaktadır. Kurum tarafından talep edilen belgelerin düzenli bir formatta ve eksiksiz olarak beyan edilmesi zorunludur. Aksi taktirde başvuru süreci olumsuz sonuçlanmak durumundadır.

İşte, tescil başvurusunda kurum tarafından talep edilen başlıca belgeler:

  • Başvuru harcının yatırıldığına dair banka dekontu

  • Gerçek kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri

  • Tüzel kişilere ait vergi levhası

  • Markanın basılı olduğu örnek belgeler (etiket ya da ambalaj gibi örnekler olabilir)

  • Markaya ait malların ve tüm hizmetlerin kapsamlı listesi

  • Tescil başvurusuna yönelik yapılan sözleşme metni örneği

  • Varsa başvuru sürecini yönetecek vekil kişiye dair vekaletname

 

Marka Tescil Belgesi’nin Alınması

Marka patenti nasıl alınır? Bu sorunun cevabına yönelik yukarıda da atılması gereken bazı adımlar sıralanmıştır. Bu süreçte eğer kurum tarafından olumlu yanıt verilirse tescil belgesinin alınması söz konusudur. Tescil belgesinin alınması için de yine kurum tarafından belirlenmiş olan harcın ödenmesi gerekmektedir. Tescil belgesi ücretinin iki ay gibi bir süre içerisinde ödenmiş olması talep edilir.

Harcın ödenmemesi halinde kurum tarafından işletmelere bir uyarı yazısı gönderilir. Harcın hiç ödenmemesi halinde ise tescil işlemi olumsuz sonlandırılır. Harcın ödenmesi durumunda da tescil belgesi işletme sahibine teslim edilir. Marka patent ücreti gibi tescil belgesi ücreti de kurum tarafından markanın sınıfına göre belirlenmektedir.

Tescil Başvurusunun Reddedilmesi

Tescil başvurusunun kurum tarafından reddedilmesi halinde tarafların itiraz hakları bulunmaktadır. Böyle bir süreçle karşı karşıya kalmamak adına da ONKA PATENT bünyesinde sunulan hizmetlerden faydalanılması tavsiye edilir. Uzman kişilerden alınan bu destek sayesinde başvuru sürecinin olabildiğince kolay geçmesi ve evraklarda herhangi bir problem yaşanmaması garanti edilir.

Başvurunun reddedilmesi ve itirazın da olumsuz sonuçlanması halinde yatırılan harcın geri alınması da mümkün değildir. Bu yüzden başvuru sürecinde problem yaşanmaması adına güvenli adımlar atılması ve sürecin kolaylaştırılması sağlanmalıdır.

Bkz; Marka Tescili Nedir?

Marka Tescil Basvurusu

Marka başvurusundan önce, marka araştırmasının yapılması gerekmektedir.

Marka Yayınına ıtiraz

Marka yayını, yapılan marka başvurularının şekli incelemeden geçtikten sonra,
üçüncü kişilerin itirazı için resmi marka bülteninde ilan edilmesidir.

Marka ızleme

Kanunlar gereğince marka başvurusu yapmış olmanız markanızın tam olarak
korunması açısından yeterli olmamaktadır.

Marka Yenileme

Marka tescil sürecinin başlamasından itibaren 10 yıllık periyotlar halinde marka
yenileme işlemi yaptırmanız gerekmektedir.

Marka Gelen ıtiraza Karsı Görüs 

Marka başvurunuza itiraz geldiğinde itiraza karşı görüş bildirilebilmektedir.

bottom of page