top of page
iso45001k.jpg

ISO 45001

ISO 45001, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda atılan en önemli adımlardan biridir. İşletmelerin yaşanabilecek iş kazalarının önüne geçmesini salık veren bu uygulama, en önemli kalite belgeleri arasında yer almaktadır.

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi bünyesinde yer alan bu uygulama, iş güvenliğine daha geniş bir bakış açısı tanımaktadır.

Bu uygulamanın tüm dünyada yürürlüğe girmesi ile iş güvenliğinde ve işçi sağlığında önemli adımlar atılmıştır. Ülkemizde de yaygın olarak sunulan bu standartlar çerçevesinde işletmelerin iş güvenliğine verdiği önem artmıştır. ONKA PATENT firması da bu standartların yerine getirilmesinde öncü rol oynayan bir firmadır.

İşçi Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi

ISO 45001, işçi sağlığının ve güvenliğinin ön planda tutulmasını sağlayan bir uygulamadır. Hem ülkemizde hem de dünyada her sene milyonlarca iş kazası yaşanmakta ve bu kazalarda işçiler hayatlarını kaybedebilmektedir. İş alanlarının daha güvenli hale getirilmesini içeren bu uygulama sayesinde olası iş kazalarının önlenmesi amaçlanmıştır.

İşçinin hayatını tehlikeye atan ya da onu sakat bırakabilecek durumların gözetilmesi ve bunlara yönelik önlemlerin alınması oldukça önemlidir. İşçi ve emekçinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda hizmet sunması hem işçi hem de iş veren açısından artı değer demektir. Dolayısıyla dünya çapında uygulanan yeni standartlar çerçevesinde işçilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik radikal kararlar alınmıştır.

İşçi güvenliğinin ve sağlığının sağlanmasına yönelik atılan bu adımlar sayesinde çalışanların motivasyonunda da artış gözlemlenmiştir. Daha insani koşullarda çalışan işçiler, çalışırken hayati tehlike taşımamakta ve buna yönelik en temel önlemler anında alınmaktadır. Aksi durumlarda işletmeye yönelik çeşitli yaptırımların uygulanmasına karar verilmiştir.

ISO 14001 Nedir?

ISO 14001 belgesi almış olan bir işletme, işçi sağlığına yönelik oluşturulan kriterleri sağlamış olmak durumundadır. Çalışanın güvenli bir ortamda hizmet sunması ve bu şartların korunması belgenin alınması bakımından oldukça önemlidir. Hem çalışanın hem de iş verenin verimini arttıran bu uygulama ile işçilerin hayatları da güvence altına alınır. Günümüzde tüm dünyada işçi güvenliğinin sağlanması adına uluslararası anlaşmalar yapılmakta ve buna yönelik imzalar atılmaktadır.

Çalışan sağlığı ve güvenliği için atılan bu adımlar 2004 yılında taslak olarak hazırlanmış ve günümüzde de uygulanmaya başlanmıştır. Bu belgenin alınması, ilgili işletmenin güvenilirliği açısından da büyük önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla ONKA PATENT firması bünyesinde de sunulan danışmanlık ve başvuru hizmetlerinden faydalanılarak belge alımı yoluna gidilmesi tavsiye edilmektedir.

bottom of page