top of page
markatescili.jpg

Marka Tescili

Marka tescili, firmaların temsil edilmesinde önemli rol oynayan bir işlemler bütünüdür. Tescil edilmiş bir markanın belli resmi uygulamalar neticesinde koruma altına alınması mümkündür. Markanın da bir işletmenin görünen yüzü ve en belirgin özelliği olduğu bilindiğinde tescil işleminin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.


Marka tescil sayesinde işletmeye ait hakların korunması ve kopyalanma olaylarının da önüne geçilmesi mümkün kılınmaktadır. Dolayısıyla kurumsallık ve hakların korunması bakımından da bu uygulamanın önemi oldukça büyüktür.

 


Marka Nedir?


Marka tescili konusunda detaylara girmeden önce markanın ne olduğu ve neden önemli kabul edildiği konusunda soru işaretlerinin giderilmesi gerekmektedir. Marka, ticari hizmet sunan bir işletmenin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Marka sayesinde ilgili işletmenin diğer işletmelerden ayrılması sağlanır. Aynı zamanda marka, işletmeyi ticari alanda temsil eden bir sembol olarak da görülebilir.


Marka, yalnızca işletme ile sınırlı kalmayarak tüketicilerin de algısında önemli bir yer edinmektedir. Günümüzde pek çok tüketici markalar arasında seçim yaparak hizmet alma dürtüsüne sahiptir. Dolayısıyla kurumsal bir işletmenin markaya sahip olması işlerin devam etmesi açısından da oldukça önemlidir.
 

Marka Tescili Nedir?


Bir markanın korunması ve haklarının sağlanması açısından tescil edilmesi gerekmektedir. Özenle hazırlanan markaların bir takım yasal haklara sahip olması iş dünyasında önem teşkil eden bir uygulamadır. Tescil edilen markalar, resmi belgelere dayandırılarak yasal olarak da koruma altında alınmaktadır. Bu da markanın haklarının korunmasına yarayan ve emeği el üstünde tutan bir uygulamadır.


Bir markanın işletmeyi temsil eden en önemli detay olduğu da düşünülürse tescilin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Markanın haklarının çalınmasına engel olmak ve marka hırsızlığı yüzünden bir takım istenmeyen durumlarla uğraşmamak adına tescilin resmiyete bağlanması önemlidir. 
 

Marka Tescili Nasıl Yapılır?


Markanın tescil edilmesi durumunda atılacak adımlar birden fazladır. Bu süreçte markasını tecil ettirmek isteyen işletme sahiplerinden bazı belgeler de talep edilmektedir. Aynı zamanda bu süreç, bir başvuru süreci ile başlangıç almaktadır. Başvuru sürecinde gerek işletme sahibinin gerekse de Türk Patent Enstitüsü kurumunun uygulaması gereken bir takım prosedürler mevcuttur.


İşte, adım adım marka tescil sürecinde yapılması gereken başlıca kalemler:
 

Marka Tescili Başvurusu


Markanın tescil edilmesi için TPE kurumuna yönelik bir başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bu devlet kurumu, gerekli incelemeler sonucunda başvuruda bulunan markanın tescil işlemlerini neticeye bağlamaktadır. 
Tescil başvurusu işleminin gerek bireysel gerekse de atanacak bir vekil aracılığı ile gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu süreçte ilgili makama gerekli belgelerin de eksiksiz bir şekilde beyan edilmesi zorunludur.


Tescil Başvurusu İçin Gerekli Evraklar


Marka patent başvuru sürecinde gerekli evrakların eksiksiz ve güncel tarihli olarak beyan edilmesi oldukça önemlidir. Aşağıda yer alan belgelerin firma tarafından hazırlanması ya da yetkili kişilere ait evrakların internet ortamından indirilmesi de mümkündür.
•    Tescil edilecek markanın örneğini içeren yazılı materyaller 
•    Markaya ait ürünlerin ve hizmetlerin kapsamlı listesi
•    Başvuruyu yapacak kişilerin ve işletme sahiplerinin nüfus cüzdanı fotokopisi
•    Tüzel kişilere ait vergi levhası 
•    Tescil sözleşmesi
•    Başvuruyu yapacak kişiye dair vekaletname 
•    Tescil için ödenen harcın banka dekontu (harcın başvuru işlemlerinden önce ödenmiş olması beklenmektedir)

 

Başvurudan Sonra Atılacak Adımlar


Marka tescili başvurusundan sonra TPE kurumunun markayı incelemeye alması beklenmektedir. Bu inceleme aşaması kurumun markayı sınıflandırması ile sonuçlanmaktadır. Marka tescil sınıfları, ilgili markanın hangi sektörde yer aldığına dair bilgileri içeren kategorilerdir. 


Başvuru sürecinin ortalama 7 ay gibi bir süre zarfında olumlu ya da olumsuz bir şekilde sonuçlanması beklenmektedir. Bu süreç, kurumların iş akışına ve bazı beklenmeyen durumlara göre farklılıklar gösterebilir. Başvurunun yayınlanmasından sonra incelemelerin net bir şekilde karara bağlanması süreci gelmektedir.
 

Tüm bu yukarıda belirtilen süreçler tamamlandıktan sonra ise tescil belgesinin verilmesi aşamasına geçilir. Verilen belgenin de geçerlilik süresi 10 yıla tekabül etmektedir. Marka tescili sorgulama hizmetinden faydalanılarak tescil durumun son hali hakkında da bilgi alınabilir. Tescil sorgulama işlemleri de birlikte çalışılan kurumlar aracılığı ile kolayca yapılabilir.
 

Marka Tescili Ücreti


Tescil ücretleri, başvuru sürecinde önem teşkil ettiğinden dolayı başvurudan önce mutlaka ödenmesi gereken ücretlerdir.


Tescil ücretlerinin belirlenmesinde hizmet alanının ve marka çatısı altında ürünlerin de önemi büyüktür. Ürün ve hizmet sınıfları, ödenmesi gereken tescil ücretine etki eden faktörlerin başında gelmektedir. Bu yüzden her bir marka için ödenmesi gereken ücrette farklılıkların bulunması tesadüf değildir.


Başvuru ücretinin yanı sıra tescilin olumlu sonuçlanması ile birlikte “Marka Tescil Belgesi” için de bir ücret ödenmesi beklenmektedir. “Resmi Belge Düzenleme Harcı” olarak geçen bu ücretin ödenmesi halinde belgenin alınması söz konusudur. Bu harcın sürecin son kısmında ödenmesi beklenir. Harç ödemesi yapmayan markaların ise tescilleri kurum tarafından kısa süre içinde iptal edilmektedir.
 

Tescil Başvurusunun Reddedilmesi


Markanın tescil başvurusunun reddedilmesinin altında birden fazla sebep yatabilir. Özellikle de tescil edilmesi beklenen markanın bir başka marka ya da markalar ile benzerlik göstermesi reddedilme nedenleri arasında başı çekmektedir. Bunun yanı sıra eksik belge beyanı ya da başvuru sürecindeki aksaklıklar da tescil başvurusunun olumsuz yanıt almasına neden olabilir.


Başvurunun olumsuz sonuçlanmasının ardından kişilerin itiraz etme hakları da bulunmaktadır. Özellikle de belge eksikliği nedeniyle olumsuz yanıtlanan başvurularda itiraz sürecine gidilmesi mümkündür. Bu süreçte Onka Patent ile birlikte çalışılarak itiraz sürecinin olumlu sonuç vermesine olanak tanınabilir.

Bkz: MARKA TESCİL BAŞVURUSUNDA SEÇİLECEK 'FAALİYET ALANLARI'

Marka Tescil Basvurusu

Marka başvurusundan önce, marka araştırmasının yapılması gerekmektedir.

Marka Yayınına ıtiraz

Marka yayını, yapılan marka başvurularının şekli incelemeden geçtikten sonra,
üçüncü kişilerin itirazı için resmi marka bülteninde ilan edilmesidir.

Marka ızleme

Kanunlar gereğince marka başvurusu yapmış olmanız markanızın tam olarak
korunması açısından yeterli olmamaktadır.

Marka Yenileme

Marka tescil sürecinin başlamasından itibaren 10 yıllık periyotlar halinde marka
yenileme işlemi yaptırmanız gerekmektedir.

Marka Gelen ıtiraza Karsı Görüs 

Marka başvurunuza itiraz geldiğinde itiraza karşı görüş bildirilebilmektedir.

bottom of page