top of page
patent.jpg

Patent Tescil Başvurusu

Patent tescil başvurusu, bir buluşun tescillenmesi yolunda atılan en önemli adımların başında gelmektedir. Patent, bir buluşu temsil eden ve ilgili buluşun bazı haklara sahip olmasını sağlayan bir kavramdır. Özellikle de sanayiye uyarlanan, yenilik getiren ve bazı işleri çözebilen buluşlar patent çatısı altında toplanması gereken buluşlardır. Tüm bu buluşların haklarının korunması da patent tescil başvurusu ile mümkündür.

Patent başvurusu, buluş sahipleri tarafından yapılabildiği gibi yetkili vekil kişilerce de yapılabilir. Patent için yapılan tescil başvurusunun başarılı geçmesi bakımından uzman kişilerden destek alınması tavsiye edilmektedir. Aksi durumlarda başvurunun başarısızlıkla sonuçlanması da mümkündür.

Patent Tescili Nedir?

Patent tescil başvurusu bir buluşun tescil edilmesi adına atılan önemli bir adımdır. Patentin tescil edilmesi de o buluşun haklarının korunması anlamına gelir. Fakat tescil edilme durumu yalnızca buluş ile de sınırlı kalmamaktadır. Bir buluşun tescil edilmesi halinde o buluşta emeği olan kişinin de hakları korunmuş olacaktır.

Patent tescil için de Türk Patent ve Marka Kurumu’na yönelik bir başvuru işlemi başlatılması şarttır. Kurum tarafından yapılan incelemeler neticesinde buluşun tescil edilmeye değer olup olmadığı kanısına varılır. Kuruma gönderilen her buluşun tescil edilmesi garanti değildir. Bu süreçte dikkate alınması gereken pek çok önemli adım bulunmaktadır.

Kısacası patentin tescil edilmesi bakımından hazırlık aşamasında ve sonrasında atılması gereken detaylı adımlar mevcuttur. Bu durumda patent ve marka alanında uzman kişiler ile çalışılması önerilmektdir. ONKA PATENT firması da patent tescil aşamasında destek sunan ve pek çok yasal prosedürü yürüten bir firmadır. Bu firmanın bünyesinde bulunan tüm hizmetlerden faydalanılarak patent tescilinin olumlu sonuçlandırılması sağlanabilir.

Patent Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent tescil başvurusu, geniş kapsamlı irdelenmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte hem ilk aşamada hem de son aşamada dikkat edilmesi gereken bir takım prosedürler bulunmaktadır. Bir patent başvurusunun da olumlu yanıt alması adına başvuru sürecindeki tüm adımların harfiyen uygulanması şarttır. İşte, paten tescili için başvuruda bulunacak olan kişileri bu süreçte bekleyen adımlar:

 

1-Buluşun Araştırılması ve Analizi

Patent araştırma süreci, kuruma herhangi bir başvuru yapılmadan önce uygulanması gereken bir yöntemdir. Bu süreçte ilgili buluşun yurtiçi ve yurtdışı araştırması yapılmalıdır. Oldukça kapsamlı olan bu işlemde buluşun özgün ve alanında tamamen yeni olması gerekmektedir. Dolayısıyla daha önce aynı ya da benzer buluşların tescil edilmiş olması halinde başvuru olumsuz yanıt alacaktır.

Patent sorgulama ve araştırma sürecinde bu alanda uzman olan kişilerden fikir alınması gerekmektedir. Gerekli araştırma ve analizlerin yapılması bakımından da uzman kişilerin tecrübelerine değer verilmelidir.

 

2-Patent Tescil Başvurusu

Patent tescili için başvuruda bulunulması adına muhatap alınacak makam Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Patent sorgula işlemlerinden sonra gerekli belgelerin de derlenmesi ile birlikte kuruma başvuruda bulunulması mümkündür. Bu süreçte patent için ödenmesi gereken tescil ücretinin de ödenmesi beklenmektedir.

Başvuru aşamasında bazı belgelerin de kapsamlı bir şekilde toplanıp kuruma beyan edilmesi gerekir. Bu belgelerin arasında da patent tescili için ödenmiş olan harcın banka dekontu da yer almalıdır. Marka patent ücreti de her sene başında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından güncellenmektedir.

 

3-Buluşun İncelenmesi ve Yayınlanması

Patent başvurusunda bulunulmasının ardından buluşun incelenmesi ve bu incelemenin bir rapor haline getirilmesi süreci başlar. Bu süreçte, kurum bünyesinde yer alan buluşun kapsamlı incelemesi yapılmaktadır. Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından da buluşun yayınlanarak bir süre bültende kalması sürecine geçilmektedir.

Buluşun bültende yayınlanması halinde varsa gerekli itirazların yapıldığı ve görüşlerin alındığı sürece geçilmektedir. Buluşa yönelik gelen itiraz ve görüşler de yine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirmeye alınmaktadır.

 

4-Patent Tescil Belgesinin Alınması

Patent tescil başvurusu için atılması gereken son adım ise tescil belgesinin alınması sürecidir. Buna göre belge almaya hak kazanmış olan buluşlar için belli bir miktarda patent belgesi ücreti ödenmelidir. Bu ücretin ödenmesi ile birlikte de kurum tarafından patent belgesine yönelik çalışmalar başlatılmaktadır.

Belgenin çıkması ile birlikte de yine bültende ilgili buluşa dair patentin yayınlanması gerekmektedir. Tüm bu patent takip ve belge beyanı hizmetlerinde de sonucun olumlu yönde gelişim göstermesi bakımından uzman ekipler ile çalışılması gerekmektedir.

 

Patent Tescil Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Patent tescili için başvuruda bulunulurken dikkat edilmesi gereken bir takım önemli detaylar bulunmaktadır. Bu sürecin daha verimli ve sağlıklı geçmesi bakımından bu detaylara gereken önemin verilmesi önemlidir.

  • Patent için başvuruda bulunurken gerekli inceleme ve analizlerin iyi bir şekilde yapılması önemlidir. Aksi taktirde patent sürecinde olumsuz yanıt alınması kaçınılmaz olacaktır. Öyle ki bir daha önce tescil almış bir buluş ile aynı olan ya da benzerlik taşıyan buluşların talepleri kısa sürede olumsuz yanıt alabilir.

  • Bir patent başvurusunun olumsuz yanıt alması halinde ödenmiş olan harcın da geri ödemesi yapılmamaktadır. Dolayısıyla böyle bir sorunla karşılaşmamak adına başvurudan önce gerekli inceleme ve analizlerin yapılması gerekmektedir.

  • Buluş olarak kabul edilen ve sanayiye uygulanabilen durumlar patent başvurusu için yeterlidir. Bu iki unsurun dışında kalan durumlarda ise patent başvurusunun yapılması mümkün değildir.

  • Patent ile tescillenmiş olan bir buluşun hakları da devlet tarafından koruma altına alınmış olur. Bunun yanı sıra buluşu yapan kişinin de buluş üzerindeki haklarının tamamı koruma altında olacaktır.

Bkz: PATENT NEDİR?

Patent Tescil Basvurusu

Patent, herhangi bir sorunun, sanayiye uygulanabilecek şekilde çözümü ve/veya bu çözüm sonucu elde edilen yeni ürünün korunması için buluş sahibine verilen tekel hakkı denilebilir

Faydalı Model Basvurusu

Türkiye’ de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma sağlayan bir sistemdir. 

Patent ıtiraz ıslemleri

Patent/ Faydalı Model İtiraz; patent/ faydalı model başvurusuna yapılan itiraz, patent/ faydalı model başvurusunun yayınlandığı tarihten itibaren 6 aydır.

Patent ızleme

Büyük firmalar arasında son yıllarda devam eden patent savaşları nedeni ile yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan buluşların korunmakla kalmayıp benzerlerine karşı takibinin de yapılması gerekmektedir

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bir Fikrim var patent alabilirmiyim ?

Patent Nedir ?

Patentlenebilirlik Kriteri Nelerdir

bottom of page