top of page
patent.jpg

Patent İtiraz İşlemleri

patent.jpg

Patent İtiraz İşlemleri

Patent itiraz işlemleri, patent tescil başvurusunun bültende yayınlanması ile birlikte başlayan bir süreci işaret etmektedir. Marka patent başvurusu sürecinde yapılan bu uygulamada resmi bültende yayınlanan ve patent tescili bekleyen buluşlara itiraz edilebilir. Bunun yanı sıra hali hazırda tescil almış bir buluşa benzer olan patent sürecine de itiraz edilmesi mümkündür.

Patent takip sürecinde yapılan bu itirazlar, gerekli görüldüğü taktirde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ciddiye alınmaktadır. Bu da yapılan itirazın durumuna göre patent sürecinin sonucuna da etki edebilen bir durumdur. Patent tescil sürecinde yapılan itirazlarda yetkili ve uzman kişilerle birlikte hareket edilmesi gerekmektedir.

 

Patent Nedir?

Patent itiraz işlemleri hakkında belli bir kanıya sahip olunması adına ilk önce patent kavramının ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu süreçte özellikle de başvuru aşamasında olan buluşların tanımının yapılması sürecin neticesi bakımından önem teşkil etmektedir.

Patent, Latince kökenli bir sözcük olup 19. Yüzyıl itibariyle dilimize yerleşmiş olan bir kelimedir. Türkçe ’deki anlamı “buluş belgesi” olan patent, bir buluşun tescil edildiğini belirten bir sözcüktür. Zaten Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan tanımlamalarda da patentin detaylı bir şekilde bazı nitelikleri taşıyor olmasına dikkat çekilmektedir.

Bir buluşun patent tescili alabilmesi için aranılan bir takım özellikler de mevcuttur. Bunların da başında ilgili buluşun tamamen yeni olması ve sanayi alanında kullanılabilir olması gelmektedir. Bu beklentileri karşılayan her buluş patent almaya hak kazanmış demektir. Alınan patent sayesinde de ilgili buluşun ve bu buluşa sahip olan kişinin hukuksal hakları korunmuş demektir.

 

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent itiraz işlemleri, başvuru sürecinin içinde olan bir süreci işaret etmektedir. Buna göre ilk önce patent için başvuru sürecine kısaca göz atılması gerekmektedir. Buluşun tescil edilmesi ve patent belgesi ile taçlandırılması için öncelikle kapsamlı bir ön araştırmanın yapılması gerekir. Patent araştırma süreci olarak da adlandırılan bu süreçte buluşun tamamen eşsiz ve yeni olduğunun kanıtlanması önemlidir.

Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında yapılan bu araştırmada patent sorgulama alanında uzman kişilerden destek alınması gerekir. ONKA PATENT firması bünyesinde yer alan uzman ekipler, hem araştırmada hem de patent izleme hizmetlerine yönelik destek sağlamaktadır.

Gerekli araştırma ve analizlerin yapılmasının ardından belgelerin de toplanması ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunulabilir. Bu aşamada da kurum bünyesinde yer alan bir inceleme ekibinin buluşu inceleyip onaylaması gerekmektedir. Kurum içerisinde de yapılan inceleme sonucunda ilgili buluşun bültende yayınlanması için onay verilir.

 

Patentin Yayınlanması ve Patent İtiraz İşlemleri

Patent itiraz işlemleri için öncelikle ilgili buluşun resmi bültende yayınlanması gerekmektedir. Bu süreçte yayınlanan buluşa 6 aylık bir süre zarfında itiraz edilmesi ve görüş bildirilmesi mümkündür. İtiraz işlemleri, gerek yayınlanmış olan patentin kendisine yönelik gerekse de tescil beklerken verilen kararlara yönelik yapılabilir.

Patent İnceleme Raporuna İtiraz

Patent itiraz işlemleri, inceleme raporuna yönelik de yapılabilmektedir. Patentin tescil başvurusunda bulunulurken kurum bünyesinde yer alan uzman kişilerce yapılan incelemeler en sonunda bir rapor halinde sunulmaktadır. Sunulan inceleme raporunda olumsuz detaylar ile karşılaşılması halinde buluş sahibinin ve vekillerin itiraz hakkı bulunmaktadır.

Bu süreçte rapora yönelik yapılan itirazlar ONKA PATENT firması bünyesinde yer alan hukukçu ve mühendis uzmanların da fikrine sunulur. Bu alanda uzman kişiler tarafından yapılan rapor incelemesi sonucunda karar yönelik itiraz süreci başlatılabilir.

 

Patent Araştırma Raporuna Yönelik İtiraz

Patent itiraz işlemleri, araştırma raporunun sonuca ermesi neticesinde de yapılabilir. Araştırma raporu, ilgili buluşun gerçekten bir buluş olup olmadığına yönelik hazırlanan bir rapordur. Bu rapor içerisinde aynı zamanda patentin basamakları da yer almaktadır. Kurum tarafından hazırlanan bu raporda patentin aslında patent basamaklarını içermediği söylenebilir.

Böyle olumsuz bir yaklaşım ile karşılaşıldığında da yine patent vekillerinin gerekli itirazları yapma hakkı bulunmaktadır. Bu süreçte en büyük iş de patentin araştırılması ve analizi kısmında görev alan kişilere düşmektedir. Buluşun eşsiz ve tamamen yeni olduğunu kanıtlanması ve sanayi alanında kullanılabilirliği bu kişiler tarafından kanıtlanmalıdır.

 

Patent Bülten Yayınına İtiraz

Patent itiraz işlemleri, buluşun yayınlandığı resmi bültenlere de yapılabilir. Zaten bir patentin tescil sürecinde bültende yer almasının sebebi de gerekli itirazların yapılmasını sağlamaktır. Daha önceden tescillenmiş olan bir patent ile benzerlik taşıyan ya da aynı olan tescil bekleyen buluşlara itiraz edilmesi mümkündür.

Bu itirazların ciddiye alınması halinde buluşa yönelik gerekli incelemeler başlatılır. Bu incelemelerin sonucunda eğer uygun görülürse patent başvurusu olumsuz yanıt alacaktır. Fakat bültene yönelik yapılan itirazların hepsi her zaman olumsuz sonuçlanmamaktadır.

 

Patent Kurum Kararına İtiraz

Patent tescil sürecinde alınan tüm kurum kararlarına yönelik çeşitli itirazlarda bulunulmasına da izin verilmektedir. Bu süreçte Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen pek çok kararın yeniden incelenmesi de mümkün kılınmış olur. Bir buluşun patent için başvuru aşamasında yer alması halinde kurumun yaptığı incelemelere sorgulayıcı bir şekilde yaklaşmak mümkündür.

Patentin kurum içindeki kararlarına yönelik itirazların da bu alanda uzman kişiler tarafından bilinçli bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Bkz: PATENT ARAŞTIRMA

Patent Tescil Basvurusu

Patent, herhangi bir sorunun, sanayiye uygulanabilecek şekilde çözümü ve/veya bu çözüm sonucu elde edilen yeni ürünün korunması için buluş sahibine verilen tekel hakkı denilebilir

Faydalı Model Basvurusu

Türkiye’ de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma sağlayan bir sistemdir. 

Patent ıtiraz ıslemleri

Patent/ Faydalı Model İtiraz; patent/ faydalı model başvurusuna yapılan itiraz, patent/ faydalı model başvurusunun yayınlandığı tarihten itibaren 6 aydır.

Patent ızleme

Büyük firmalar arasında son yıllarda devam eden patent savaşları nedeni ile yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan buluşların korunmakla kalmayıp benzerlerine karşı takibinin de yapılması gerekmektedir

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bir Fikrim var patent alabilirmiyim ?

Patent Nedir ?

Patentlenebilirlik Kriteri Nelerdir

bottom of page