top of page
markatescili.jpg

Marka Yayınına İtiraz

 

Marka yayınına itiraz, tescil aşamasında olan markaların bültende yayınlanması halinde başlatılan bir süreçtir. Bu süreç, marka benzerliklerinin ve çalıntı marka gibi istenmeyen durumların açığa çıkmasını sağlayan bir süreçtir. Markanın tasarımı ve kurumsal hale getirilmesi elbette uzun uğraşlar ve emek gerektiren bir durumdur. Bu durumda tescilli markanın korunması için de bazı adımların atılması gerekebilir.

Marka bülten itirazı olarak da adlandırılan bu süreçte markaya yönelik yapılan itirazlar değerlendirilir. Bu itirazların değerlendirilmesi sonucunda da tescil başvuru sürecinin olumlu ya da olumsuz sonuçlanması mümkün olacaktır. Marka bültenleri bünyesinde yayınlanan ve tescil bekleyen markaların da bültende kalış süreleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenmiştir.

 

Marka Yayınına İtiraz Nedir?

Marka yayınına itiraz süreci, bir markanın tescil aşamasında olduğunun göstergesidir. Bu süreçte tescil başvurusu yapılan marka adına bültende bir başlık açılmaktadır. Marka bülteni bünyesinde oluşturulan bu başlıkta başvuru sürecinde olan marka ile ilgili bilgiler yer almaktadır. İlgili marka, belli bir süre kadar bültende yayınlanmış olarak kalır.

Markanın bültende yer aldığı süre zarfında varsa benzer markalar tarafından gerekli itirazlar yapılmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu da kendilerine gelen bu itirazları değerlendirme ve sonuca varma yetkisine sahiptir. Kurum tarafından değerlendirilen itirazların ilgili markanın başvuru sürecine etki etmesi de mümkündür.

Marka yayınına itiraz süreci sonrasında eğer benzerlik ya da çalıntı olma durumu kanısına varılmışsa markanın başvurusu olumsuz sonuçlanır. Bu süreçte benzerlik ya da çalıntı olma durumuna yönelik de itiraz hakkı bulunmaktadır.

 

Marka Yayınına İtiraz Etmek Neden Önemlidir?

Marka yayınına itiraz etmek haksız kazanç elde etmek isteyen kişilere yönelik alınan bir önlemdir. Size ait bir markanın başka kişiler tarafından kopyalanması durumu kabul edilemez bir durum olarak nitelendirilir. Böyle bir durumda bültenin sürekli takip edilmesi ve varsa benzerlik içeren markalara yönelik gerekli itirazların yapılması gerekmektedir.

Aksi durumda sizin marka adınızı ya da logonuzu kullanan kişilerin piyasada yer almasının önüne geçilemeyecektir. Bu durum da markanın oluşturulmasında harcanan emeği yok sayacak ve marka değerini düşürebilecek bir durumdur. Aynı zamanda aynı marka adının ya da logosunun kötü niyetli kişilerce alınması halinde bir takım yasal prosedürler ile uğraşılması da mümkündür.

 

Marka Yayınına İtiraz Hakkı Nasıl Doğar?

Resmi marka bültenleri bünyesinde yayınlanmış olan markaların belli bir süre yayında kalması sonucunda bazı itirazların gelmesi mümkündür. Bu durum bültende yer alan markanın üçüncü kişilerce incelenip değerlendirilmesine yönelik bir süreçtir. Bu süreç içerisinde başvuru onayı bekleyen markaya yönelik benzerlik taşıdığı düşünülen diğer markalar tarafından gerekli itirazlar yapılabilir.

Bültende yayınlanmış olan her markaya itirazda bulunulması da söz konusu değildir. Aynı zamanda yayınlanmış markaya yönelik yapılan itirazların her zaman olumlu sonuçlanması gibi bir zorunluluk da bulunmamaktadır. Bu süreçte uzman ve yetkili kişiler tarafından değerlendirmeler yapılarak itirazların geçerli olup olmadığına karar verilir.

İşte, marka yayınına itiraz hakkının doğduğu ve itirazların değerlendirmeye alındığı başlıca durumlar:

1-Yayındaki Markanın Bir Başka Marka ile Aynı Olması

Bültende yer alan bir markanın daha önceden tescil almış başka bir marka ile aynı olması itiraz hakkını doğurmaktadır. Bu süreçte bültende yer alan ve tescil bekleyen markaya yönelik gerekli itirazların yapılması mümkündür. Yapılan itirazlar neticesinde marka uzmanları tarafından da beyan edilen görüşler dikkate alınır ve aynı olma durumu söz konusu ise bekleyen markanın süreci olumsuz yanıt alır.

2-Markaların Benzerlik Taşıması

Bültende yayınlanmış olan bir markanın bir başka marka ile yakın benzerlik taşıması durumunda da itiraz hakkı doğmaktadır. Daha önceden tescillenmiş olan markanın yetkilileri başvuru onayı bekleyen markaya itiraz etme hakkına sahiptir. Benzerlik durumu, her iki markanın da birbiri ile karıştırılmaması adına önlenmesi gereken bir durumdur.

3-Bülten Yayın Süresinin Aşılmaması

Başvuru sürecinde resmi bültende yayınlanmış olan markaya itiraz edecek olan kişilerin itiraz süresine dikkat etmeleri gerekmektedir. İtiraz süresinin aşılmadığı durumlarda karşı tarafından gerekli itirazlarda bulunma hakkı mevcuttur. Eğer bültende yer alan markanın itiraz süresi aşıldıysa üçüncü kişilerin geç kalmış itirazları kabul edilmemektedir.

 

Marka Yayınına İtiraz Süresi

Marka bülten itiraz süresi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından üç aylık bir süreye yayılmıştır. Marka yayınına itiraz için de bu üç aylık sürenin aşılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. ONKA PATENT bünyesinde sunulan hizmetler dahilinde marka benzerliklerine yönelik itiraz hizmetleri de sağlanmaktadır.

Marka başvuru ve yayın sürecinde yaşanan olumsuz durumların bir an evvel çözüme kavuşturulması adına uzman kişilerden yardım alınması önerilmektedir. Aynı zamanda markanın kötü niyetli kişilerce kullanılmasına engel olmak için de bu alanda hizmet sunan uzman yetkililer ile ortak hareket edilebilir.

 

Eskiye Dayalı Marka Kullanım Hakkı ile İtiraz

Marka yayınına itiraz sürecinde taklit ya da çalıntı markalar ile baş etmenin farklı yolları da mevcuttur. Böyle bir durumda markanın tescillenmiş olmasına da gerek kalmadan eskiye dayalı marka kullanım hakkından faydalanılabilir. Markanın bültende yayınlanması halinde henüz tescillenmemiş bir marka ile aynı olması durumunda marka sahiplerinin elleri kolları bağlı değildir.

Böyle bir durumda tescil edilmeyen markanın eskiden beri kullanıldığına dair kanıtlar sunulabilir. Sunulan bu kanıtlar sayesinde ilgili marka tescil edilmemiş olsa dahi o markanın kullanım hakkı elde tutulabilir. Bu durumda önemli olan markanın eskiden beridir kullanıldığına dair sağlam kanıtların sunulmasıdır.

Marka yayınına itiraz sürecinde böyle bir durum ile karşılaşılmaması adına da derhal markanın tescile gönderilmesi önerilmektedir.

Bkz; İtirazlara Konu Marka Mevzuatı ve Detayları

Marka Tescil Basvurusu

Marka başvurusundan önce, marka araştırmasının yapılması gerekmektedir.

Marka Yayınına ıtiraz

Marka yayını, yapılan marka başvurularının şekli incelemeden geçtikten sonra,
üçüncü kişilerin itirazı için resmi marka bülteninde ilan edilmesidir.

Marka ızleme

Kanunlar gereğince marka başvurusu yapmış olmanız markanızın tam olarak
korunması açısından yeterli olmamaktadır.

Marka Yenileme

Marka tescil sürecinin başlamasından itibaren 10 yıllık periyotlar halinde marka
yenileme işlemi yaptırmanız gerekmektedir.

Marka Gelen ıtiraza Karsı Görüs 

Marka başvurunuza itiraz geldiğinde itiraza karşı görüş bildirilebilmektedir.

bottom of page