top of page
markatescili.jpg

Marka İzleme

Marka izleme, tescil edilmiş olan markaların güvence altında tutulmasını sağlayan bir hizmettir. Buna göre zaten tescil edilmiş olan markaların başka kişiler tarafından alınmayacağının garantisinin de verilmesi gerekmektedir. Fakat tescillenmiş markalar dahi kötü niyetli kişilerce tehdit altında bırakılabilir. Bu yüzden marka bülteni taramasının yapılması ve varsa benzer başvurulara itirazların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Marka bültenleri, tescil başvurusunda bulunan markaların belli bir süre zarfında ilan edildiği resmi kaynaklardır. Bu kaynakların sürekli izlenmesi halinde tescil edilen markalara tehdit oluşturacak benzerliklerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Gerekli izlemeyi yapan uzman kişiler tarafından da ilgili markalara yönelik itiraz süreci başlatılmaktadır.

 

Marka İzleme Nedir?

Marka izleme hizmeti, hali hazırda tescil edilmiş olan markaların güvenliğini koruyan bir hizmetler bütünüdür. Resmi marka bültenleri içerisinde yayınlanan markaların izlenmesi ve varsa ilgili marka ile olan benzerliklerin saptanması gerekmektedir. Bu sayede marka hırsızlıklarının önüne de geçilmiş olur.

Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde sunulan bu hizmet ile uzman kişilerin gerekli izlemeleri yapması mümkündür. Tescil için onay bekleyen markaların izlenmesi ve varsa gerekli itirazların yapılması marka güvencesini kontrol altına alan bir yöntemdir. Fakat çoğu zaman kurum bünyesinde yer alan ve izleme yapan uzmanların da yetersiz kaldığı durumlar olabilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde yapılan izlemelerin yanı sıra ONKA PATENT tarafından da görevlendirilmiş kişiler gerekli izlemeleri yapabilirler. Bu sayede tescillenmiş olan markaya benzer ya da tıpatıp aynı markaların başvuru süreçlerine itiraz edilmesi daha kolay bir hale gelecektir.

 

Marka İzleme Hizmeti Neden Önemlidir?

Marka izleme hizmeti, tescillenmiş olan markanın güvenliğinin sağlanması açısından oldukça önemli bir hizmettir. Bu sayede marka yayınına itiraz süreci de başlatılarak benzerlik taşıyan markanın tescillenmesinin önüne geçilmiş olur. İşte marka izlemenin ve itiraz sürecini başlatmanın tescilli markalar açısından önemi:

  • Tescil belgesi almış olan markanın hakları izleme yöntemi sayesinde korunmuş olacaktır.

  • Tescil belgeli marka ile aynı özelliklere sahip bir başka markanın ticari faaliyetlerde bulunmasına engel olunmuş olur.

  • Marka hırsızlıklarının önüne marka izleme hizmeti sayesinde geçilir ve bu süreçte uygun itirazlar yapılabilir.

  • Bu hizmet, gözden kaçma ihtimali yüksek olan marka hırsızlıklarının önlenmesine yardımcı olur. Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde sunulan izleme hizmetine ek olarak uzman kişilerden de izleme hizmetinin alınması tavsiye edilmektedir.

  • Size ait marka adının bir başkası tarafından alınması halinde marka adınız kötü emellere alet edilebilir. Marka izleme hizmeti de böyle bir ihtimalin önüne geçmektedir.

  • Bu hizmet sayesinde marka bülten itiraz süresi aşılmadan önce gerekli itirazların yapılması da garanti edilmektedir.

  • Daha önceden tescil edilmiş olan markanın bir başkası tarafından kullanılması aynı zamanda bir emek hırsızlığıdır. Dolayısıyla marka izleme hizmeti ile birlikte bu tip emek hırsızlıklarının da önüne geçilmiş olur.

  • Daha önceden tescil edilmiş olan markanın müşterileri benzer ada ya da logoya sahip bir marka ile karşılaşabilir. Böyle bir durumda müşteri potansiyelinin kafasının karışması da söz konusudur. Bu tarz bir durum ile karşılaşılmaması adına izleme hizmetinin müdahalesi önemlidir.

 

Marka İzleme Nasıl Yapılır?

Ülkemizde her sene binlerce marka için tescil başvuruları yapılmaktadır. Bu da ister istemez bazı markaların taklit edilmesine ya da birebir kopyalanmasına neden olabilir. Kimi durumlarda tescil bekleyen marka sahiplerinin benzerlikten haberleri dahi olmayabilir. Fakat kimi zaman da bir başka markanın kötü niyetli kişiler tarafından birebir kopyalanması da mümkündür.

Bu tarz durumlar ile karşılaşmamak adına markaların bülten izlemelerinin sağlıklı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bunun için de hem Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesindeki uzmanlardan hem de ONKA PATENT tarafından sağlanan izleme hizmetlerinden faydalanılabilir. Gerekli adımların atılması ile birlikte önceden kullanılan ve tescil edilmiş markanın korunması adına izleme hizmetinde yapılması gerekenler şunlardır:

1-Marka Bülten İtirazı

Marka izleme hizmetinde tehdit oluşturacağı düşünülen başvurulara yönelik itirazların yapılması da söz konusudur. Gerekli izlemeleri yapan uzman kişiler tescilli marka ile benzerlik gösteren başvuru sürecindeki markaları tespit ederler. Bu tespitin ardında da gerekli itirazların yapıldığı aşamaya geçilmektedir.

Tescil başvurusunun sonuçlanmasını bekleyen her marka, resmi bültenlerde 3 ay kadar yayınlanır. İzleme hizmetinde görev alan uzman kişiler de markaların yayınlandığı bu bültenleri taramakla görevlidir. Başvuruda bulunan markanın resmi bültenlerde yayınlanması ile birlikte 3 aylık itiraz sürecinin de içine girilmiş olur.

İzleme görevini yürüten kişiler tescillenmiş markaya dair bir tehdit gördüklerinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na gerekli itirazları yaparlar. İtirazlar da kurum bünyesinde bulunan uzman kişiler tarafından kapsamlı bir değerlendirmeye alınır. Değerlendirmeler neticesinde izleme yapan kişilerin itirazları kabul edilirse başvuru sürecindeki markanın başvurusu olumsuz yanıt alır.

2-Tescil Sonrası Mahkeme Aşaması

Marka izleme hizmetini yöneten kişiler, gerekli itirazları 3 aylık süre içerisinde yapmamışlarsa ilgili marka tescil alabilir. Böyle bir durumda tescil almış olan marka ile mahkeme süreci başlatılabilmektedir. Gerekli izlemelerin yapılması ve itiraz sürecinin kaçırılması halinde benzerlik taşıyan markaya dava açılması gerekmektedir.

Dava sürecinde daha önceden tescil almış asıl markanın da ispatlayıcı belgeler sunması faydalı olacaktır. Bu süreci kolay bir şekilde atlatabilmek adına markanın hali hazırda tescillenmiş olduğunun ve uzun zamandır kullanıldığının resmi belgelerle kanıtlanması şarttır.

Tüm bu süreçlerde ONKA PATENT bünyesinde yer alan uzman ekiplerden faydalanılması tavsiye edilmektedir. Bültende yayınlanan ve tescil bekleyen markaların taranması ve varsa benzerliklerin saptanması için firma bünyesinde son teknoloji kaynaklardan yararlanılmaktadır. Bu da 3 aylık itiraz sürecinden faydalanılmasını sağlar ve mahkeme sürecini zorunlu kılmaz.

Bkz: Marka İzleme Hizmeti sonrası İtiraz İşlemi

Marka Tescil Basvurusu

Marka başvurusundan önce, marka araştırmasının yapılması gerekmektedir.

Marka Yayınına ıtiraz

Marka yayını, yapılan marka başvurularının şekli incelemeden geçtikten sonra,
üçüncü kişilerin itirazı için resmi marka bülteninde ilan edilmesidir.

Marka ızleme

Kanunlar gereğince marka başvurusu yapmış olmanız markanızın tam olarak
korunması açısından yeterli olmamaktadır.

Marka Yenileme

Marka tescil sürecinin başlamasından itibaren 10 yıllık periyotlar halinde marka
yenileme işlemi yaptırmanız gerekmektedir.

Marka Gelen ıtiraza Karsı Görüs 

Marka başvurunuza itiraz geldiğinde itiraza karşı görüş bildirilebilmektedir.

bottom of page