top of page
markatescili.jpg

Marka Yenileme

 

Marka yenileme işlemi, tescili sona ermiş olan markalara yönelik uygulanan bir hizmettir. Daha önce marka tescil belgesi almış olan bir markanın belli bir süre zarfına kadar bu belgeyi kullanması mümkündür. Fakat bu markaya tanınan süre sona erdiğinde yenileme işlemleri için mutlaka bir adım atılması gerekmektedir.

Marka tescil işleminden sonra ilgili markaya gerekli belgeler sunularak marka adı ya da logosu güvence altına alınmış olur. Yalnız bu güvence ömür boyu kullanılabilecek bir güvence değildir. Dolayısıyla marka sahiplerinin gerekli işlemleri takip ederek marka yenileme yolunda adımlar atması gerekebilmektedir.

 

Marka Yenileme Nedir?

Marka yenileme işlemi tescil edilmiş olan bir markanın belli aralıklar halinde yenilenmesi işlemleridir. İşletme sahipleri, bir markayı tescil ettirdikten sonra o markayı 10 yıl süreyle kullanma hakkına sahiplerdir. Fakat tescilin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra markanın yenilenmesi için gerekli adımların mutlaka atılması gerekmektedir.

Eğer marka tescilinin üzerinden 10 sene geçmesine rağmen yenileme yoluna gidilmemiş ise o markanın hakları tamamen kaybedilebilir. Bu yüzden işletme sahiplerinin ya da markaya vekâlet eden kişilerin marka tescili sorgulama eylemini yerine getirerek yenilemeye yönelik adımlar atması gerekmektedir.

Markanın yenilenmesi için de Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden bir başvurunun yapılması gerekmektedir. Marka patent sorgulama eyleminin neticesinde sürenin dolduğu anlaşıldığında kuruma gerekli başvurular yapılabilir. Böylece yenileme konusunda ilk adım da atılmış olacaktır.

 

Marka Yenileme Nasıl Yapılır?

Bir markanın yenilenmesi için tıpkı tescil işlemlerinde de olduğu gibi Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunulması gerekmektedir. Kurum, daha önce tescil edilmiş olan markayı 10 yıl boyunca korumakta ve bu 10 yılın sonunda yenileme işlemi için gerekli olan başvuruları kabul etmektedir.

Marka yenileme işlemi için gerekli olan başvuruyu ister marka sahibi isterse de marka sahibinin vekâlet verdiği kişiler yapabilir. Yenileme işlemi için gerekli olan tescil sorgulama gibi işlemlerin de bu alanda uzman kişiler tarafından yapılması önerilmektedir. Bu alanda hizmet sunan ONKA PATENT firması, patent sorgulama ve takip işlemlerini günü gününe yürüten bir firmadır. Firma, yenileme konusunda da birlikte çalıştığı markalara yardımcı olmaktadır.

 

Marka Yenileme Ücreti

Marka tescil ücreti 2021 güncellemeleri gibi yenileme işlemi için de talep edilen ücret Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından açıklanmaktadır. Harç ücretleri gibi her sene farklılık gösteren yenileme ücreti de kurumun kararına bağlı olarak talep edilir. Marka sahipleri de tescilin sona ermesinden 6 ay kadar önce gerekli ücretin ödenmesini sağlamalıdır.

Yenileme ücretinin ödenmesi ile birlikte yenileme işlemi için gerekli başvurunun yapılması mümkün olacaktır. Yenileme harcının ödenmemesi durumunda işlemlerin aksaması ve hatta marka hakkının da kaybedilmesi mümkündür. Patent sorgula hizmetleri de kullanılarak markanın yenilenmesine ne kadar bir süre kaldığı öğrenilebilir.

Yenileme ücretinin de sorgulama işlemleri neticesinde öğrenilmesi mümkündür. Eğer tescilin sona ermesine yakın verilen süre zarfında ücret ödemesi yapılmazsa ek ücret talep edilerek bir yenileme hakkının daha elde edilmesi mümkündür.

 

Yenileme Ücreti

Yenileme ücreti marka tescilinin sona ermesinden 6 kadar önce yapılırsa bu süreçte normal harcın yatırılması yeterli olacaktır. Normal yenileme ücreti, marka tescilinin onuncu yılından 6 ay önce ödenebilir. Aynı zamanda bu ücret onuncu yılın son gününe kadar herhangi bir gün içerisinde de ödenebilmektedir.

 

Cezalı Yenileme Ücreti

Markanın yenileme ücretinin verilen aralıklarda ödenmemesi halinde marka sahiplerinin bir başvuru hakkı daha bulunmaktadır. Markanın tescilinin onuncu yılının sonunda başlayan bu süreç bir 6 ay kadar daha uzatılabilir. Bu süreçte marka sahiplerinin normale oranla faizli ödeme yapması beklenmektedir.

En son verilen 6 aylık sürenin sonunda da marka sahipleri tarafından bir ödeme yapılmamışsa ilgili markanın iptal edilmesi söz konusudur. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak adına sorgulama işlemlerinin yerinde ve zamanında yapılması önerilmektedir.

 

Yenileme Sürecinde Gerekli Olan Belgeler

Marka yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili tarafların bazı belgeleri beyan etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tamamı tıpkı tescil işlemlerinde de olduğu gibi Türk Patent ve Marka Kurumu’na beyan edilmelidir. İşte, yenileme işlemleri için gerekli olan başlıca belgelerin listesi:

  • Yenileme ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

  • Markanın yenilenmesi için doldurulan talep formu

  • Yenileme işlemini vekâleten yapacak olan kişiye dair verilmiş olan vekâletname

Yukarıda belirtilmiş olan belgelerin tamamının eksiksiz ve güncel tarihli olarak kuruma beyan edilmesi gerekmektedir. Belgelerde aksaklık olması ya da eksik belge beyan edilmesi halinde yenileme işlemi de zora girebilir. Bu yüzden belgelerin toplanması ve beyan edilmesi sürecinde uzman ve yetkili kişiler ile çalışılması gerekmektedir.

 

Yenileme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar

Tescil yenileme işleminde özen gösterilmesi ve dikkat edilmesi gereken bazı durumlar da mevcuttur. Bu durumların önceden bilinmesi yenileme işlemlerinin daha hızlı sonuç vermesine olanak sağlayabilir.

  • Tescil yenileme talebinde bulunurken yalnızca tek bir marka için işlem yapılmasına izin verilmektedir.

  • Bir markanın tescil edilmesinden sonra her 10 yılda bir mutlaka yeniden tescil edilmesi de zorunludur. Aksi taktirde markanın hükümsüz sayılması söz konusudur.

  • Tescil yenileme işlemlerinde talep edilen belgelerde görülen bazı durumlar nedeniyle kurumun belgeleri yeniden talep edebilme hakkı da bulunmaktadır.

  • Marka tescilinin yenilenmesi için sahte belgeler ile başvuruda bulunan kişiler hakkında ilgili maddeler gereğince cezai işlemler başlatılabilir.

  • Marka tescili yenileme işlemleri için bu alanda uzman olan kişiler ile birlikte hareket edilmesi ve gerekli takiplerin yapılması da elzemdir. Aksi durumlarda markanın tescili tehlikeye girebilir ve markanın kaybedilmesi de mümkün kılınabilir.

Marka Tescil Basvurusu

Marka başvurusundan önce, marka araştırmasının yapılması gerekmektedir.

Marka Yayınına ıtiraz

Marka yayını, yapılan marka başvurularının şekli incelemeden geçtikten sonra,
üçüncü kişilerin itirazı için resmi marka bülteninde ilan edilmesidir.

Marka ızleme

Kanunlar gereğince marka başvurusu yapmış olmanız markanızın tam olarak
korunması açısından yeterli olmamaktadır.

Marka Yenileme

Marka tescil sürecinin başlamasından itibaren 10 yıllık periyotlar halinde marka
yenileme işlemi yaptırmanız gerekmektedir.

Marka Gelen ıtiraza Karsı Görüs 

Marka başvurunuza itiraz geldiğinde itiraza karşı görüş bildirilebilmektedir.

bottom of page