top of page
markatescili.jpg

Marka Gelen İtiraza Karşı Görüş (Savunma) Sunulması

 

Marka itiraza karşı görüş hamlesi, markanın bültende yayınlandıktan sonra itiraz almasına yönelik atılan bir adımdır. Bilindiği üzere marka tescil döneminde marka bültenleri bünyesinde tescile bekleyen markaların yayınlandığı bir sürece geçilmektedir. Bu süreçte başvuruda bulunulan markaların incelenmesi aşamasına geçilir. İşte bu incelemeler neticesinde bazı marka temsilcilerinin tescil bekleyen markaya itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Marka bülten itirazı, tescil bekleyen markanın bir başka markayla aynı ya da benzer olması durumlarında olumlu sonuçlanabilir. Elbette tescil bekleyen markaya gelen itiraza da karşı görüş sunulması mümkündür. Marka itiraza karşı görüş, aynı zamanda bir savunma niteliği de taşımaktadır.

 

Marka İtirazı Nedir?

Marka yayınına itiraz, tescil aşamasında resmi bültende yayınlanmış olan markaların incelenmesi sonucu atılan bir adımdır. Tescil için başvuruda bulunan her marka, resmi marka bültenleri bünyesinde 3 aylık bir süre zarfı kadar yayında kalmaktadır. Bu işlemin amacı, tescil bekleyen markanın marka izleme makamlarına ya da yetkililerine sunulmasıdır.

Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra da 3 aylık süre içinde gerekli itirazlar beyan edilmektedir. Bu itirazların incelenme süreci de her zaman olumlu yanıt almamaktadır. Yani aslında bir markaya yapılan itiraz her zaman olumsuz nitelik taşımak durumunda da değildir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen kararlar çerçevesinde itirazın olumlu ya da olumsuz değerlendirilmesi de taraflarla paylaşılmaktadır.

 

Marka İtiraza Karşı Görüş Nedir?

Marka itiraza karşı görüş, 556 sayılı Marka KHK’nın 36. Maddesi çerçevesinde tebliğ edilmektedir. Bu bağlamda bültende yayınlanmış olan markaya yapılan itiraza yönelik bir savunma verilmiş olur. Marka bülteni kapsamında yayınlanan ve tescil bekleyen markaya yönelik yapılan itirazlara karşı görüşlerin sunulması mümkün kılınmaktadır.

Marka itiraza karşı görüş sayesinde tescil bekleyen markanın hakları da savunulmuş olur. Bu süreç, tescil bekleyen markanın bültende yayınlandığı süre zarfında işleme alınmaktadır. İtiraza yönelik bildirilen karşı görüşler kimi zaman olumlu kimi zaman da olumsuz yanıt alabilir. Bu yüzden marka sahiplerinin tescil işlemlerini başlatmadan önce markaları hakkında geniş kapsamlı bir araştırma yapmaları gerekmektedir.

Marka itiraza karşı görüş gibi işlemlerin yerine getirilmesinde marka ve patent alanında uzman olan kişilerden de yardım talep edilebilir. ONKA PATENT, marka itiraza karşı görüş işlemlerini de yürüten yetkili bir firmadır.

Marka İtiraza Karşı Görüş Nasıl Bildirilir?

Tescil bekleyen markaya yönelik yapılan itirazlara karşı görüş bildirmede de bazı yasal ve resmi prosedürler izlenmelidir. Bu bağlamda karşı görüş hamlesinin de yine Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılması gerekmektedir. Bunu yaparken de yine bu alanda yetkili mercilerden yardım talep edilebilir. Vekil atama yoluyla da yapılan karşı görüş hamlesi, çoğunlukla olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Bir çeşit savunma aracı olan karşı görüş bildirimi, bülten yayını sona ermeden önce yapılmalıdır. Bu bağlamda markaya yönelik gelen itirazdan en fazla 1 ay sonrasında tescil bekleyen marka temsilcisinden bir karşı görüş hamlesi gelmelidir. Bu sürenin aşılması halinde tescil bekleyen markanın karşı görüş bildirmeyeceği kanısına varılır.

Marka İtiraza Karşı Görüş Bildirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Marka itiraza karşı görüş bildirme durumunda özen gösterilmesi ve dikkat edilmesi gereken bir takım detaylar da bulunmaktadır. İşte, karşı görüş bildirme sürecinde marka sahiplerinin ve temsilcilerinin dikkat etmesi gereken detaylar:

  • Tescil bekleyen markaya yönelik yapılan itiraza karşı görüş bildirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat karşı görüş bildirme eylemi bir nevi savunma olduğundan dolayı bunun yerine getirilmesi tavsiye edilmektedir.

  • Karşı görüş bildirme, itiraza farklı bir çerçeveden bakılmasına da olanak tanıyan etkili bir yöntemdir. Markasından emin olan kişilerin gelen itirazlara yönelik karşı görüş bildirmeleri faydalı olacaktır.

  • Markanın tescil sürecinde gelen itirazların kimi kötü niyetli olabilir. Böyle bir duruma engel olabilmek adına da karşı görüşün sunulması ve itirazların reddedilmesinin sağlanması amaçlanmalıdır.

  • Marka itiraza karşı görüş için görüş bildirme sürecinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte gelen itirazların incelenmesi ve gerekli yanıtların verilmesi adına bir yol haritasının çizilmesi de önemlidir.

  • Karşı görüşte bulunacak olan kişilerin görüş bildirme süresini aşmamaya özen göstermeleri de önemlidir. Özellikle de marka bülten itiraz süresi boyunca tetikte kalınması ve gelen itirazların incelenmesi tavsiye edilmektedir. Bunun için de marka ve patent alanında uzman olan firmalardan yardım talep edilebilir.

 

İtiraza Karşı Görüşün Reddedildiği Durumlar

Marka itiraza karşı görüş hamlesinde bulunurken itiraz edilmiş markanın daha önce tescil edilmiş herhangi bir marka ile aynı niteliklere sahip olmaması gerekmektedir. İşletmelerin marka tercihinde bulunurken ince eleyip sık dokumaları ve gerekli araştırmaları yapmaları önerilmektedir. ONKA PATENT firması da bu süreçte marka sahibi olmak isteyen işletmecilere gerekli desteği sunmaktadır.

Şayet marka araştırması ve sorgulama süreci düzgün yapılmamışsa bültende yayınlanan ve tescil bekleyen markaya itiraz gelme ihtimali yüksek olacaktır. Gerekli incelemelerin yapılmaması halinde daha önceden tescil edilmiş olan bir başka marka ile benzerlik durumunun görülme ihtimali oldukça yüksektir. Bu da tescil başvuru sürecini olumsuz etkileyen ve hatta başvurunun da reddedilmesine yol açabilen bir durumdur.

Aynı şekilde tescil bekleyen markaya yapılan itirazlara karşı görüş bildirirken de benzerlik durumlarının incelenmesi önemlidir. Eğer Türk Patent ve Marka Kurumu uygun görmüşse karşı taraftan gelen itirazı kabul ederek tescil bekleyen markanın başvurusunu olumsuz sonuçlandırabilir.

Bkz: Resmi Marka Bültenleri

Marka Tescil Basvurusu

Marka başvurusundan önce, marka araştırmasının yapılması gerekmektedir.

Marka Yayınına ıtiraz

Marka yayını, yapılan marka başvurularının şekli incelemeden geçtikten sonra,
üçüncü kişilerin itirazı için resmi marka bülteninde ilan edilmesidir.

Marka ızleme

Kanunlar gereğince marka başvurusu yapmış olmanız markanızın tam olarak
korunması açısından yeterli olmamaktadır.

Marka Yenileme

Marka tescil sürecinin başlamasından itibaren 10 yıllık periyotlar halinde marka
yenileme işlemi yaptırmanız gerekmektedir.

Marka Gelen ıtiraza Karsı Görüs 

Marka başvurunuza itiraz geldiğinde itiraza karşı görüş bildirilebilmektedir.

bottom of page