top of page

Ticaret Unvanı ve Markasal Kullanım


Ticaret unvanı, ticari alanda sizi ve markanızı tanımlayan unvanların genel adıdır. İşletmeler, ticari alanda faaliyet gösterirken bu unvan sayesinde imzalar atılır. Yani aslında unvan, ticari alanda işletmenin adını taşıyan ve tanımlayan bir simge olarak da görülebilmektedir. Şirket unvanı olarak da tanımlanan bu ifadeden yola çıkılarak farklı terimlere de ulaşılması mümkündür.

Ticaret unvanı sahiplerinin tescillenmesinde bazı yasal haklar elde etmesi de mümkündür. Tıpkı marka ya da patent tescili gibi ticari alanda kullanılan unvanın da bir tescil süreci bulunmaktadır. Firma unvanı, farklı kişiler tarafından kullanılmasın diye yasalar önünde koruma altına alınır. Bu korumadan işletme sahiplerinin de faydalanması mümkündür.


Ticaret Unvanı Nedir?


Ticaret unvanı, ticari işletmenin iş alanında yaptığı tüm işlerde kullandığı isim ya da isimlerdir. Örneğin senet imzalarken ya da fatura oluştururken bu tip unvanların kullanılması gerekmektedir. Bu unvan ya da unvanlar, ilgili işletmeyi en iyi şekilde tanımlayan bir isim olma özelliğini de taşımaktadır.

Ticari alanda varlığını sürdüren her işletme sahibi, unvan almak ve bu unvanı ticari alanda kullanmak zorundadır. Bu sayede işletmeye özgü bir ismin kullanılarak ticari alanda faaliyet gösterilmesi amaçlanır. Unvanın tescil edilmesi halinde de bir başka işletme tarafından kullanılmasının tamamen önüne geçilmiş olur.

Unvan, tescil başvurusundan sonra eşsizdir ve bir başkası tarafından alınıp tescil edilme hakkına da sahip değildir. Bu yüzden tescil işlemlerinin yapılması ilgili işletme açısından da önem taşımaktadır.


Markasal Kullanım Nedir?


Ticaret unvanı, ticari işletmelerin ayırt edilmesini sağladığı gibi markasal kullanma terimi de işletmeye ait olan markaların ayırt edilmesini sağlayan bir terimdir. Markasal kullanım, bir işletmenin unvanı ile bir arada kullanılabilir ya da unvana tekabül edebilir. Bu sayede ilgili işletmenin mal ve ürünlerinin ayırt edilebilirliği sağanmış olur.

Ayırt edilebilirlik sağlanması için de ilgili markanın ticari alandaki faaliyetlerinin önemi oldukça fazladır. Piyasada yer alan bu ürünlerin akla ilk gelebilir olması ve işletmeyi temsil edebilir hale gelmesi önemlidir. Tüm bunlar sağlandığı taktirde kullanım hakkının elde edilmesi mümkün olacaktır.


Markasal Kullanım Durumunda Elde Edilen Haklar Nelerdir?


Marka kullanımı üzerine elde edilen hakların başında bir firmanın markasının başka bir firma tarafından kullanılması halinde atılan adımlar gelmektedir. Buna göre de ayırt edicilik kazandığı düşünülen ürünler üzerinden bir hak elde edilmiş olacaktır. Yani bu konuyu daha da açmak gerekirse ayırt edicilik taşıyan ürünlerin diğer tescilli ürünleri hükümsüz kılabilme hakkı bulunmaktadır.

Marka hakkı olarak da tanımlanan bu durumda tescilli işletmelere yönelik hükümsüz bırakma hakkından faydalanılabilir. Fakat bu süreçte markanın ayırt edilebilir özeliğe sahip olduğunun da kanıtlanması gerekmektedir. Böyle bir durumda markanın kullanıldığını ve ticari alanda o işletmeyi tanımladığını beyan etmek faydalı olacaktır.

Kazanılmış olan bu yasal hak sayesinde bu alanda yanı ya da benzer isim kullanan tescilli ya da tescilsiz işletmelerin markalarının hükümsüz sayılması mümkün olabilir. Bu yolda bir adım atılması için de ONKA PATENT firması tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılabilir. Öyle ki firma, bu alanda işletmelerin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerini de sunmaktadır.

Comments


bottom of page