top of page

Hayatı Kolaylaştıran Buluşlardır, Buluşları Koruyan Patent Tescil Uygulamasıdır


Patent tescil, bir buluşun güvence altına alınmasını sağlayan en önemli yasal yaptırımlardan biridir. Buluş sahipleri, daha önce kullanıma sunulmamış olan yepyeni fikirlerini bu sayede güvence altına almış olacaklardır. Bu da ilgili buluşların başka kişiler tarafından izinsiz olarak kullanılmasına engel olacak bir formüldür.

Patent başvurusu yapılarak ilgili patentten kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi de önlenmiş olacaktır. Dilerseniz gelin, buluşlar ve patent alım süreci ile ilgili detaylara daha da yakından bakalım.


Buluş Nedir?


Buluş, ilk kez bir yöntemin, aracın ya da aygıtın yaratılması anlamına gelmektedir. Bir şeyin buluş olarak tanımlanması için de daha önce herhangi bir şekilde yaratılıp kullanılmamış olması gerekmektedir. Buluşların gerek bilim dünyasına gerekse de toplum hayatına dair pek çok önemli etkileri bulunmaktadır.

Özellikle de ticari önem taşıyan buluşların farklı alanlarda kullanılarak insan hayatına önemli katkılar sağlaması mümkündür. Örneğin akıllı cihazların ortaya çıkması ile birlikte kısa sürede tüm dünyayı nasıl etkisi altına aldığı günümüz toplumu tarafından fark edilen bir durumdur.

Bir buluşun ticari alanda kullanılması ve haklarının güvence altına alınması da oldukça önemlidir. Bunun için de patent tescil yoluna gidilerek ilgili buluşun haklarına yönelik gerekli adımlar atılabilir.


Patent Tescil Nedir?


Buluş sahiplerinin ilgili buluşu yasal çerçevede güvence altına alması mümkündür. Bu yola da patent tescil adı verilmektedir. Patent almış olan buluşların ticari alanda etkin faaliyetler içerisinde kullanılması da mümkün hale gelecektir. Bu sayede de patentli buluşu bünyesinde barındıran kişi ya da işletmelerin kar etmesi de sağlanmış olur.

Tescil edilmiş olan buluşlar, tescil süresi boyunca korunarak ticari alanda kullanıma açılabilir. Bu sayede ilgili buluşun satılması, üretilmesi ya da ithal edilmesi de mümkün hale getirilmiş olur.

Marka patent uygulamaları sayesinde ilgili buluşlar sahiplerinin koruması altında kalacaktır. Patent süresi boyunca buluşların kopyalanması ve haksız olarak satışa sunulması da tamamen yasaktır. Bu sayede buluşun ve buluşu yaratanın hakları tamamen korunmuş olacaktır.


Buluşlar İçin Patent Tescil Başvurusu


Bir buluşa yönelik patent işlemlerinin başlatılması için bu alanda uzman olan kişilerden destek alınması önerilmektedir. ONKA Patent firması da buluşların güvence altına alınma süreçlerinde uzun zamandır hizmet sunan bir firma olmuştur.

Tescil başvurusunda bulunurken başvuruların Türk Marka ve Patent Kurumu bünyesine yapılması şarttır. Fakat başvuru yapılmadan önce patent sorgulama eyleminin de yapılması gerekmektedir. Buna göre ilgili buluşun yeni ve tek olduğunun kanıtlanması önemlidir.

Patent Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Patent tescil başvurusu sürecinde buluş sahiplerinin ya da firmaların birtakım belgeleri de eksiksiz olarak beyan etmeleri gerekmektedir. İşte, başvuru sürecinin olumlu geçmesi için eksiksiz beyan edilmesi gereken başlıca evraklar:

· Buluşu tanımlayan bir özet ve buluş ile ilgili teknik resimler

· Buluşu en net şekilde tarif eden bir tarifname örneği. Bu belgede buluş ile ilgili geniş kapsamlı detaylara yer verilmesi gerekmektedir.

· Patent için dilekçe örneği

· Başvuru sürecinde ödenmesi gereken başvuru harcının yatırıldığına dair banka dekontu


Patent Tescil Süreci


Buluşları ile tescil sürecine giren kişilerin bu sürece hâkim olmaları da önemlidir. Buna göre patent için ilk önce ilgili kuruma yönelik resmi başvurunun yapılması gerekir. Başvuru sürecinden sonra kurum tarafından buluşun inceleme altına alınması ve bültende yayınlanması gerekmektedir.

Bülten yayını süresince buluşa yönelik itirazlar varsa bunlar değerlendirilir ve sürecin sonunda da eğer uygunsa patente onay verilir. Patent belgesi için de belirlenmiş olan harcın ödenmesi sonucunda buluşun hakları güvence altına alınmış olur.


Comments


bottom of page