top of page

Marka Tescili Nedir ? Nasıl Yapılır ?


Marka tescili, firmaların temsil edilmesinde önemli rol oynayan bir işlemler bütünüdür. Tescil edilmiş bir markanın belli resmi uygulamalar neticesinde koruma altına alınması mümkündür. Markanın da bir işletmenin görünen yüzü ve en belirgin özelliği olduğu bilindiğinde tescil işleminin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Marka tescil sayesinde işletmeye ait hakların korunması ve kopyalanma olaylarının da önüne geçilmesi mümkün kılınmaktadır. Dolayısıyla kurumsallık ve hakların korunması bakımından da bu uygulamanın önemi oldukça büyüktür.


Marka Tescili Nedir?


Bir markanın korunması ve haklarının sağlanması açısından tescil edilmesi gerekmektedir. Özenle hazırlanan markaların bir takım yasal haklara sahip olması iş dünyasında önem teşkil eden bir uygulamadır. Tescil edilen markalar, resmî belgelere dayandırılarak yasal olarak da koruma altında alınmaktadır. Bu da markanın haklarının korunmasına yarayan ve emeği el üstünde tutan bir uygulamadır.

Bir markanın işletmeyi temsil eden en önemli detay olduğu da düşünülürse tescilin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Markanın haklarının çalınmasına engel olmak ve marka hırsızlığı yüzünden bir takım istenmeyen durumlarla uğraşmamak adına tescilin resmiyete bağlanması önemlidir.


Marka Tescil Başvurusu Nedir?


Marka tescil için atılacak adımların başında başvuru sürecine iyi hazırlanmak gelmektedir. Başvuru süreci, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirilerek olumlu ya da olumsuz sonuçlandırılan bir süreçtir. İlgili kuruma yapılan başvuruda talep edilenlerin derli toplu bir şekilde beyan edilmesi ve evrakların eksiksiz olması önemlidir. Aksi taktirde markanın tescil başvurusu olumsuz yanıt alabilir.

Marka için yapılan tescil başvurusu, tescillenmek istenen markanın yakın markaj incelemesinin yapılmasını sağlar. Türk Patent ve Marka Kurumu yetkilileri tarafından yapılan bu incelemede markanın tescile uygun olup olmadığı kanısı varılır. İncelemelerin sonucunda da markanın tescil belgesi alması yoluna girilir.


Marka Tescili Nasıl Yapılır ?
Bir markanın tescil edilmesi için atılan adımlarda başvuru sürecinin önemi oldukça büyüktür. Başvuru süreci de kendi içerisinde bazı adımları barındıran kapsamlı bir süreçtir. Markalarını tescillendirmek isteyenlerin de başvuru sürecini yakından tanımaları ve buna uygun bir şekilde hareket etmeleri tavsiye edilmektedir. İşte, adım adım bir markanın tescil başvurusu sürecinde yapılması gerekenler:


1- Markanın Sınıflandırılması


Markanın tescil başvurusunda bulunmadan önce markanın hangi kategoride yer alacağı belirlenmelidir. Marka tescil sınıfları arasından seçilen bu kategori başvuru sürecinde önemli rol oynamaktadır. Öyle ki tescil başvurusu ücretinin belirlenmesi için de markanın hangi sınıfta yer aldığına bakılmaktadır. Bu yüzden ilk önce ilgili markanın sınıfının belirlenmiş olması gerekmektedir.


2- Başvuru Ücretinin Ödenmesi


Markanın tescil başvurusundan önce başvuru ücretinin de ödenmiş olması beklenmektedir. Ücretin ödendiğine dair kanıt niteliği taşıyan banka dekontunun da başvuru esnasında gerekli belgeler dosyasında yer alması şarttır. Markanın tescil başvurusu ücreti de hizmet alanına ve ürünlerin niteliğine göre farklılık göstermektedir.

Marka tescil ücreti 2021 güncellemesi de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bizzat duyurulacaktır. Türk Patent ve Marka Kurumu, başvuru ücretine yapılan güncellemeleri her sene duyurmakla görevli bir kurum olma özelliğini de taşımaktadır.


3- Tescil Başvurusu


Marka tescil başvurusunda öncelikle başvuruyu kimin yapacağının belirlenmesi gerekmektedir. Bir markanın tescil edilme sürecinde bireysel başvuru yapılabildiği gibi vekil kişilere de yetki verilebilmektedir. Bunun için de noter tasdikli bir vekaletnameye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belgenin de aynı zamanda başvuru esnasında beyan edilecek belgeler arasında da yer alması gerekmektedir.

Tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılır. Kurumun gerekli incelemeleri yapması ve markanın duyurulması için geçen süreç de başvuru süreci içerisinde yer almaktadır.


4- Tescil Başvurusunun Sonuçlanması


Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesine yapılan başvuruların sonuçlanması için verilen süre ortalama 7 ay kadardır. Elbette bu süre kimi durumlarda farklılık gösterebilir. Bu süreçte kurumun gerekli incelemeleri yapması ve markanın “Resmi Marka Bülteni” içinde yayınlanması beklenmelidir.

Bültende yayınlanan markanın 2 ay süreyle bültende yer alması ve gerekli itirazların beklenmesi süreci başlamaktadır. Eğer markaya yönelik geçerli itiraz bulunmamışsa markanın tescile uygun olduğu kanısına varılır.


Tescil Başvurusu İçin Gerekli Belgeler


Markanın tescili için yapılan başvuruda en önemli rolü belgelerin toplanma süreci oynamaktadır. Kurum tarafından talep edilen belgelerin düzenli bir formatta ve eksiksiz olarak beyan edilmesi zorunludur. Aksi taktirde başvuru süreci olumsuz sonuçlanmak durumundadır.

İşte, tescil başvurusunda kurum tarafından talep edilen başlıca belgeler:

· Başvuru harcının yatırıldığına dair banka dekontu

· Gerçek kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri

· Tüzel kişilere ait vergi levhası

· Markanın basılı olduğu örnek belgeler (etiket ya da ambalaj gibi örnekler olabilir)

· Markaya ait malların ve tüm hizmetlerin kapsamlı listesi

· Tescil başvurusuna yönelik yapılan sözleşme metni örneği

· Varsa başvuru sürecini yönetecek vekil kişiye dair vekaletname


Marka Tescil Belgesi’nin Alınması


Marka patenti nasıl alınır? Bu sorunun cevabına yönelik yukarıda da atılması gereken bazı adımlar sıralanmıştır. Bu süreçte eğer kurum tarafından olumlu yanıt verilirse tescil belgesinin alınması söz konusudur. Tescil belgesinin alınması için de yine kurum tarafından belirlenmiş olan harcın ödenmesi gerekmektedir. Tescil belgesi ücretinin iki ay gibi bir süre içerisinde ödenmiş olması talep edilir.

Harcın ödenmemesi halinde kurum tarafından işletmelere bir uyarı yazısı gönderilir. Harcın hiç ödenmemesi halinde ise tescil işlemi olumsuz sonlandırılır. Harcın ödenmesi durumunda da tescil belgesi işletme sahibine teslim edilir. Marka patent ücreti gibi tescil belgesi ücreti de kurum tarafından markanın sınıfına göre belirlenmektedir.


Bkz: Ücretsiz Marka Sorgulamak için formu doldurun. Marka uzmanlarımız sizi ücretsiz bilgilendirsin. Marka Başvuru Formu İçin Tıklayın Telefon: 0850 885 04 84

Whatsapp: 0850 885 04 84

Comments


bottom of page