top of page

Marka Tescil Sonrasında Markada Değişiklik Yapılır Mı?


Marka tescil, yeni bir markanın haklarının yasal çerçevede de güvence altına alınmasını sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde ilgili markanın hakları koruma altına alınır ve başkaları tarafından kullanılmasına kesinlikle engel olunur. Marka tescil belgesi almış olan bir işletme de tescil süresi boyunca o markanın çatısı altında anılacaktır.

Marka, bir firmanın tanınmasında ve piyasada aktif olmasında en önemli rolü oynayan kelimeler ya da simgeler bütünüdür. Dolayısıyla ticari hayatta markanın önemi oldukça fazladır. Marka patent tescilleri de yasal önem taşıyan ve bazı katı kurallar çerçevesinde değerlendirilen kavramlardır. Bu yazımızda markaya dair bazı radikal detayları bulabilirsiniz.


Marka Nedir?


Marka, bir işletmeyi diğer tüm işletmelerden ayıran kelime, özel logo, harf ya da şekillere verilen isimdir. Bir işletmenin marka olarak anılabilmesi için de markasını tanımlayarak tescil ettirmesi gerekmektedir. Markalar, resimlerden, harflerden ya da bazı özel karakterlerden oluşabilir. Bir markanın oluşturulmasında rol oynayan en önemli etken ise o markanın yeni ve eşsiz olmasıdır.


Marka Tescil Nedir?


Marka tescil, bir markanın haklarının sağlanmasında ve korunmasında rol oynayan en önemli adımdır. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından sunulan bu hizmette işletmelerinin markalarını garanti altına almaları sağlanmış olur. Tescil edilmiş olan markalar, yasal olarak da güvence altına alınmaktadır. Bu da benzer özellikler taşıyan ya da birebir aynı olan başka markaların piyasada yer almamasına olanak sağlayan bir durumdur.

Marka tescil nasıl yapılır sorusuna da ONKA PATENT firması bünyesinde faydalı cevaplar verilebilir. Firma, markaların tescil edilmesinde ve sonraki süreçte etkin hizmet sunan ve uzman kişilerden oluşan bir firmadır.


Tescil Edilen Marka Değiştirilebilir Mi?


Belli bir süre önce tescil edilmiş olan bir markanın değiştirilmesi ancak ve ancak o markadan feragat edilmesi ile mümkündür. Yani başvuruda bulunulan marka sınıfından vazgeçilmesi halinde değişiklik yapılması mümkün kılınacaktır. Bunun haricinde tescil aşamasında olan ya da tescil edilmiş olan markalarda herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu değildir.

Tescil edilmiş olan markanın logosunun değiştirilmesi ya da bu logoya yeni eklemelerin yapılması da mümkün değildir. Bunun yanı sıra markanın sınıfının değiştirilmesi de yine feragat edilmeden yapılamaz bir eylemdir. Bu yüzden markanızı tescil ettirmek için başvuruda bulunduğunuzda marka logosunun ve sınıfının değiştirilemez olduğunu bilmeniz gerekmektedir.


Tescilli Markalar Nasıl Değiştirilir?


Marka tescili sorgulama yapılarak ilgili markanın tescil süresine göz atılabilir. Eğer ilgili markada sınıf ya da logo değişimi yapılacaksa tescil süresinin dolmasının beklenmesi en mantıklı yöntemlerden biridir. Tescil süresi dolan markalara yönelik herhangi bir adım atılmazsa o markanın tescili direkt olarak bozulmuş olacaktır.

Markada değişiklik yapmak için de tescilin bitmesinin beklenmesi gerekir. Fakat bunun yanında tescili bozdurmak adına da bazı adımların atılması mümkündür. Tescilden feragat edilmesi halinde de ilgili markanın haklarının korunması kalkar ve marka boşa çıkar. Böylece işletme sahibi yeni marka yolunda en baştan tescil başvurusunda bulunabilir.

Yine de henüz tescil aşamasında iken marka hakkında kapsamlı düşünülmesi ve en nihai karar verilmelidir. Zaten zorlu bir süreç olan tescil sürecinin sorunsuz geçmesi ve faydalı olması adına marka konusunda doğru kararların verilmiş olması oldukça önemlidir. Bunun yanında tescil için ödenen harçlar da hesaba katıldığında markadan feragat etmek ve yeniden tescil başvurusunda bulunmak masraflı olacaktır. Tüm bu sebeplerden dolayı markanın ince hesaplı olarak düşünülmesi ve ardından tescil başvurusunda bulunulması önerilir.


bottom of page