top of page

Yeme İçme Sektöründe Marka Tescili Neden Önemlidir?


Marka tescili, yeme içme sektöründe büyük önem taşıyan bir yasal haktır. Aslına bakacak olursanız tescilli markaların her alanda önemi oldukça büyüktür. Fakat insani ihtiyaçların en önemlilerinden olan yeme içme sektörü, marka olarak daha ön planda ve daha tanınırdır. Dolayısıyla yeme içme sektörü için marka tescil başvurusu yapılması o markanın değeri açısından da oldukça önemlidir.

Marka tescil sınıfları içinde yer alan yeme içme, başta fast food zincirleri de olmak üzere pek çok işletmeyi ilgilendirmektedir. Yeme içme alanında hizmet sunmakta olan işletmelerin marka isimlerini tescil ettirmeleri kalitelerini de ön plana koyacak bir harekettir. Gelin dilerseniz yeme içme alanındaki tescilin önemine daha da yakından bakalım.


Yeme İçme Sektöründe Marka Tescili


Yeme içme sektöründe marka tescil belgesi alınması işletmenin hukuksal haklarının sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu sayede ilgili işletmenin ticari faaliyetleri daha kaliteli bir şekilde ilerletilmektedir. Aynı zamanda marka bütünlüğünün sağlanması açısından da marka tescili yoluna girilmesi büyük önem taşır.

Bir markaya yatırım yapılması yolunda atılan ilk adımlar da tescil işlemleri sayesinde mümkündür. Bu sayede ilgili gıda markasının ciddiye alınma oranı da artacaktır.


Marka Tescili Nasıl Yapılır?


Yeme içme sektörüne yönelik tescil işlemleri de diğer tüm sektörler ile aynıdır. Yalnızca bu süreçte tescil sınıfının seçilmesi ve ona göre işlemlerin devam ettirilmesi gerekmektedir. Yeme içme sektörüne yönelik tescil işlemlerinde de ONKA PATENT firması tarafından sunulan başvuru hizmetlerinden faydalanılabilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından alınan başvuru işlemlerinde eğer uygun görülürse marka adının tescillenmesi mümkün kılınır. Bu sayede o markanın bir başka işletme tarafından alınmasının da önüne geçilmiş olur. Fakat bu süreçte önemli olan tescil başvurusu yapılan marka adının tamamen yeni ve daha önce tescil almamış olduğuna dikkat edilmesidir.

Aynı zamanda yeme içme sektörü için de marka tescil ücreti ödemesinin ilgili banka şubelerine ödenmiş olması gerekir. Marka tescil sürecinde marka sınıfları ve yıllık güncellemeler ödenmesi gereken ücrete etki edebilen başlıca faktörlerdir. Tescil için talep edilen ücret de yine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenmektedir.

Aynı zamanda tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi yeme içme sektöründe de tescil belgesinin alım aşamasında da bir ödeme talep edilir. Tescil başvurusunun olumlu sonuç alması üzerine belgenin hazırlanma aşamasında tescil belgesi ücretinin ödenmesi zorunludur. Aksi taktirde tescil süreci olumsuz sonuç almış kabul edilecektir.


Yeme İçme Sektöründe Marka Tescilinin Önemi Nedir?


Yeme içme sektöründe tescil edilmiş olan markaların ticari alanda daha aktif olması ve ciddiye alınması hedeflenmektedir. Hemen hemen her alanda olduğu gibi yeme içme sektöründe de tescilin önemi oldukça fazladır. İşte, yeme içme sektöründe markanın tescil edilmesinin başlıca avantajları:

· Marka tescilinin yapılması halinde restoranların franchise olanaklarından faydalanmasına izin verilecektir. Bu da ilgili markanın yeme içme alanında büyümesi yolunda atılan oldukça önemli bir adım olarak görülür.

· Tescil edilmiş olan markalara yönelik güçlü yatırımların artması da mümkündür. Tescil edilen markalar, ticari alanda daha fazla ciddiye alınmakta ve gelecek vaat etmektedir.

· Yeme içme sektöründe tescil edilmiş markaların gelecekleri de güvence altına alınmış olur. O marka isminin farklı kişiler tarafından kullanılması durumunun önüne geçilmesi halinde haksız rekabet ortamının da yok edilmesi sağlanır. Aynı zamanda marka adının kötü emellere alet edilmesi ihtimali de tescil sayesinde tamamen ortadan kaldırılmış olacaktır.

댓글


bottom of page